Overflytning fra en anden dansk a-kasse

Hvis du ønsker at blive overflyttet til DSA fra en anden a-kasse, skal du udfylde en indmeldelsesblanket.

Meld dig ind

På blanketten skal du påføre, at du allerede er medlem af en anden a-kasse. Herefter tager vi kontakt til din nuværende a-kasse og sørger for, at du bliver overflyttet til DSA. Du skal således ikke selv melde dig ud af din nuværende a-kasse.

Overflytning som nyuddannet:

Hvis du snart bliver eller lige er blevet færdiguddannet og skal overflyttes til DSA fra en anden a-kasse, skal du udfylde en indmeldelsesblanket senest 14 dage efter din sidste eksamen. Som nyuddannet har du følgende muligheder og rettigheder:

Du kan få dagpenge i op til 2 år, hvis du er ledig efter uddannelsen.
Hvis du har været medlem af din tidligere a-kasse i minimum et år, får du ret til dagpenge allerede fra første ledighedsdag efter, uddannelsen er afsluttet. Husk at melde dig ledig på jobnet.dk
Du får dagpenge på dimittendsatsen, som er en særlig sats for nyuddannede. Se satserne her.
Har du arbejdet som lønmodtager inden, du startede eller under din nye sundhedsfaglige uddannelse, kan du muligvis have ret til dagpenge som lønmodtager. Du skal derfor kontakte DSA, så vi kan undersøge, om det bedst kan betale sig for dig at blive overflyttet som lønmodtager eller nyuddannet. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele.

Overflytning som lønmodtager:

Du skal have arbejdet minimum 1924 timer inden for de sidste 3 år for at have ret til dagpenge som lønmodtager.
Du bevarer din dagpengeret fra tidligere. Det betyder, at du har ret til en højere sats end dimittendsatsen. Til gengæld kan du have ret til dagpenge i kortere tid, hvis du tidligere har modtaget dagpenge. Har du fx tidligere fået 0,5 års dagpenge, har du muligvis kun 1,5 års dagpenge tilbage, hvis du bliver ledig nu (i stedet for 2 år).
Du har ret til dagpenge fra første ledighedsdag efter, at uddannelsen er slut. Husk at melde dig ledig på jobnet.dk.