Overflytning fra en anden dansk a-kasse

Ønsker du at blive overflyttet til Din Sundhedsfaglige A-kasse fra en anden a-kasse, skal du blot oplyse os om din nuværende a-kasse, når du udfylder en indmeldelsesblanket. Så klarer vi resten!

Meld dig ind

Når du melder dig ind, skal du påføre, at du allerede er medlem af en anden a-kasse. Herefter tager vi kontakt til din nuværende a-kasse og sørger for, at du bliver overflyttet til os. Du skal således ikke selv melde dig ud af din nuværende a-kasse.

Overflytning som nyuddannet

Er du lige blevet færdiguddannet og vil overflyttes til Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal du melde dig ind senest 14 dage, efter du har bestået din sidste eksamen.

Som nyuddannet har du følgende muligheder og rettigheder:

  • Skal du søge om dagpenge, når du bliver færdiguddannet, kan du først ansøge om dagpenge, når du har fået en bekræftelse på, at du er optaget som nyuddannet.
  • Du kan få dagpenge i op til 2 år, hvis du er ledig efter uddannelsen.
  • Har du været medlem af din tidligere a-kasse i minimum et år, har du mulighed for ret til dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Husk dog at melde dig ledig på jobnet.dk, da du tidligst kan få dagpenge fra den dag, du er ledigmeldt. 
  • Overflyttes du fra din nuværende a-kasse med rettigheder som nyuddannet, bliver du optaget som medlem i Din Sundhedsfaglige A-kasse pr. den første i den måned, hvor din sidste eksamenen er.
  • Du får dagpenge på dimittendsatsen, som er en særlig sats for nyuddannede. 
  • Har du tidligere modtaget dagpenge eller arbejdet? Så skal du, inden du melder dig ind, tage stilling til, om du vælger at opnå ret til dagpenge som nyuddannet, eller om du vil fortsætte med de rettigheder, du har på nuværende tidspunkt.

    Du skal derfor kontakte din nuværende a-kasse, som kan undersøge, om det bedst kan betale sig for dig at blive overflyttet med rettigheder som nyuddannet eller med dine nuværende rettigheder. Der kan nemlig være fordele og ulemper ved begge dele.

    Når du har fundet ud af, hvad der bedst kan betale sig, skal du i indmeldelsesblanketten notere under afsnittet 'Uddannelse', hvilke rettigheder du ønsker at blive overflyttet med. 

Overflytning som lønmodtager

Du skal have arbejdet minimum 1924 timer inden for de sidste 3 år for at have ret til dagpenge som lønmodtager.

Du bevarer din dagpengeret fra tidligere. Det betyder, at du har ret til en højere sats end dimittendsatsen.

Til gengæld kan du have ret til dagpenge i kortere tid, hvis du tidligere har modtaget dagpenge. Har du fx tidligere fået 0,5 års dagpenge, har du muligvis kun 1,5 års dagpenge tilbage, hvis du bliver ledig nu (i stedet for 2 år).

Du har ret til dagpenge fra første ledighedsdag efter, at uddannelsen er slut. Husk at melde dig ledig på jobnet.dk.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.

Se åbningstider