Gratis for dig under 30 år

Vi tilbyder gratis studiemedlemskab til dig, hvis du er under 30 år.

Meld dig ind

Er du i gang med en videregående uddannelse? Så kan du i en periode slippe for at betale kontingent. Din Sundhedsfaglige A-kasse tilbyder nemlig gratis studiemedlemskab til dig, hvis du er under 30 år.

Se, hvad du kan få ud af dit medlemskab som studerende.

  • Du skal opfylde en række betingelser for at blive gratis studiemedlem hos os:
  • Du skal være under 30 år.
  • Din uddannelse skal være erhvervsmæssig og give ret til dagpenge ved uddannelsens afslutning.
  • Din uddannelse skal som udgangspunkt være et fuldtidsstudium.
  • Din uddannelse skal være af mindst 18 måneders varighed.
  • Din uddannelse skal være SU-berettiget.
  • Din uddannelse skal være offentligt anerkendt. Det er alle SU-berettigede uddannelser.
  • Du må højst have en indtægt på kr. 19.322,- (2021-tal) pr. måned inkl. SU. 
  • Du må ikke modtage offentlig forsørgelse såsom barselsdagpenge, sygedagpenge eller revalidering. Du må selvfølgelig gerne modtage SU.

Bliver du færdig med din uddannelse, inden du fylder 30 år, er det gratis at være medlem af DSA under hele din uddannelse.

Du kan blive fritaget for kontingent i maksimalt 5 år, og fritagelsen gives for 1 år ad gangen.

Hvis du læser en professionsbachelor, bliver din kontingentfritagelse automatisk forlænget. Læser du en kandidatuddannelse, skal du selv anmode om at blive kontingentfritaget igen efter 1 år.

Bliver din uddannelse forlænget og datoen for sidste eksamen ændret, skal du give os besked med det samme, da det har betydning for din kontingentfritagelse.

Sådan bliver du kontingentfritaget

Er du allerede medlem men betaler kontingent, kan du skrive til os, hvis du opfylder ovenstående betingelser og ønsker kontingentfritagelse. Du skrive til os via Indbakken.

Er du endnu ikke medlem, skal du på indmeldelsesblanketten svare ja til spørgsmålet "Ønsker du at søge om fritagelse for medlemsbidrag?"

Skifter du uddannelse kan du blive hos os

Er du medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, og er du i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, men ønsker at skifte til en uddannelse, som vi ikke dækker, så kan du stadig forblive hos os som gratis studiemedlem, så længe både du og den nye uddannelse lever op til ovenstående kriterier.

Når du skifter uddannelse, skal du anmode om kontingentfritagelse på ny, også selvom du allerede er kontingentfritaget. Du skal huske at ansøge om den nye kontingentfritagelse så hurtigt som muligt, da vi tidligst kan kontingentfritage dig fra den dag, du skriftligt har anmodet om det.

Hvis du ønsker at dimittere på din nye uddannelse, skal du skifte til en a-kasse, der dække den nye uddannelse. Kun på den måde kan du få dagpenge som nyuddannet.

Bopæl udenfor Danmark

Du kan godt være gratis medlem hos os, selvom du ikke har haft bopæl i Danmark, umiddelbart inden du starter din uddannelse. Du kan dog ikke få dagpenge som dimittend, når du afslutter din uddannelse. Men har du fx arbejdet nok til at optjene retten til dagpenge som lønmodtager, kan du få dagpenge som lønmodtager.