Virksomhedspraktik

I virksomhedspraktik får du mulighed for at opbygge eller genopbygge faglige kompetencer, imens du er ledig.

Virksomhedspraktik varer 4 uger, hvor du arbejder fuldtid på en arbejdsplads.

Praktikken giver dig mulighed for at præsentere dig selv og vise, hvad du kan overfor en arbejdsgiver. Samtidig får du erfaring fra forskellige områder, og du kan opbygge eller genopfriske dine faglige kompetencer.

Virksomhedspraktik er også et tilbud til arbejdsgivere, da de får mulighed for at møde en potentiel ny medarbejder før en endelig ansættelse på almindelige vilkår.

Det er gratis for arbejdsgiveren, da du modtager dagpenge samtidig. Vær opmærksom på, at du derfor fortsat skal være aktivt jobsøgende under din virksomhedspraktik.

Sådan gør du

Opsøg en arbejdsgiver og sælge dig ind til en virksomhedspraktik. Øv dig på ”elevatortalen”, hvor du kort præsenterer dig med de kompetencer, som matcher det sted, du kontakter.

Få arbejdsgiveren til at udfylde blanket AB 131, før du kommer i virksomhedspraktik. Arbejdsgiveren finder blanketten på www.vitas.bm.dk.

Du er også altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder, og hvad du skal gøre for at komme i virksomhedspraktik. 

Transport

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan. Læs mere om, hvordan du søger befordringsgodtgørelse.

Hvilke regler gælder?

Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er i virksomhedspraktik. Det betyder fx, at du forsat skal være aktivt jobsøgende (opdatere din joblog mv.). 

Under praktikken er du generelt ikke omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Eventuelle arbejdsskader mv. i praktikperioden dækkes af jobcentret.

Du kan være i virksomhedspraktik af flere omgange – bare ikke hos den samme arbejdsgiver.

Transport

Du kan søge om befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan.

Læs mere

Hjælp til jobsøgning

Få hjælp til din jobsøgning, ansøgning, CV og selve jobsamtalen.

Gode råd til jobsøgning