Befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan.

Hvem kan få befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan. Det kan være virksomhedspraktik eller kurser godkendt af dit jobcenter og løntilskudsjob hos offentlig arbejdsgiver. Du har ikke ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i selvvalgt uddannelse.

Du kan få befordringsgodtgørelse hvis din daglige transport mellem dit hjem og arbejdssted, kursus- eller uddannelsessted (frem og tilbage) overstiger 24 km.

Beregning

Du kan få 0,95 kr. for hver km, der ligger udover de 24 km pr. dag. Dette gælder uanset, om du kører i bil, tager bus eller tog, eller om du flyver. Du får altså ikke nødvendigvis hele beløbet fra fx dine togbilletter dækket. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Eksempel:

Hvis du har 49,6 km frem og tilbage til dit kursussted, og du har været på kursus i 19 dage, så bliver din befordringsgodtgørelse beregnet på følgende måde:

49,6 km – 24 km = 25,6 km x 19 dage = 486,4 km x 0,95 kr. = 462,08 kr.
Du vil således få udbetalt 462,08 kr. i alt i befordringsgodtgørelse for de 19 kursusdage.

Ansøgning

Du kan finde ansøgning om befordringsgodtgørelse ”AB 421” på jobnet.dk. Herefter skal du printe, udfylde og indsende blanketten som pdf-fil til os. Du kan sende den ind vedhæftet i en besked via Indbakken på Mit DSA.

Det er vigtigt, at dit uddannelsessted underskriver ansøgningen. Vi sender et brev til dig via Indbakken på Mit DSA, når vi har færdigbehandlet din ansøgning. Pengene bliver indsat på din NemKonto, så du skal ikke oplyse dit kontonummer.

Kontakt til jobcenter her


Du kan finde telefonnummeret til dit lokale jobcenter her.

Klik her for at komme til Jobnet.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider