Få øje på dine kompetencer

Find ud af hvad du vil, ved at kende dine kompetencer.

Du har brug for at vide, hvilke kompetencer du har, når du skal i gang med at søge job. Som nyuddannet kan det imidlertid være svært at vurdere, hvilke færdigheder man kan fremhæve over for en arbejdsgiver. Her er nogle tips til, hvordan du stiller skarpt på dine kompetencer.

Identificer dine kompetencer

Disse spørgsmål kan hjælpe dig på vej til at identificere dine kompetencer:

 • Hvilke 3 ting vil dine studiekammerater sige, du er særligt god til?
  De kender dig bl.a. fra gruppearbejde og kan fx fortælle, om du er den, der holder den røde tråd. Måske du er den, der kommer med en masse gode idéer, sikrer at struktur og tidsplan holder, eller sørger for at alle bidrager og at alle bliver hørt. Det kan også være, at du er den, der sørger for, at der også er tid til lidt hygge?

 • Hvilke 3 ting vil din chef i fx dit fritidsjob eller frivillige job sige, du bidrager med og er særligt god til?

 • I hvilke situationer i fx dine praktikperioder oplevede du, at du lykkedes? 
  Hvad gjorde, at du lykkedes, hvordan gjorde du det, og hvad siger det om dig?

 • Hvilken forskel vil du gerne gøre for de borgere, patienter, klienter og kolleger, du skal arbejde med og for?
  Hvordan kan du opnå det?

Du kan med fordel også bruge dette redskab til din kompetenceafklaring. Her laver du et overblik over dine arbejdsopgaver og resultater, og hvilke kompetencer det har bidraget til. 

Faglige og sociale kompetencer

Som sundhedsfaglig er dine sociale kompetencer ofte lige så vigtige som de faglige. Dine sociale kompetencer er den måde, du indgår som kollega, samarbejdspartner og professionel overfor dine patienter/borgere.

Sociale kompetencer kan fx være, at du er:

 • Ansvarlig
 • God til at samarbejde
 • Fleksibel
 • Engageret
 • God til at skabe kontakt
 • Kan prioritere og strukturere arbejdsopgaver

Dine faglige kompetencer er de færdigheder, du har lært i dine praktikker og evt. studiejobs.

Faglige kompetencer kan fx være, at du kan:

 • Planlægge og udføre holdtræning
 • Mestrer diverse test og analyser (nævn hvilke)
 • Har erfaring med udredning og behandling af specifikke målgrupper (nævn hvilke)

Hvad er kompetencer:
En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger.

Udtrykket bruges i pædagogik og psykologi om kundskaber og færdigheder, fx kompetence i problemløsning, i læsning og i matematik.

Karrieretilbud

Læs mere og book samtale

Ny sundhedsfaglig jobportal

Find dit næste job. Vi giver dig Danmarks bedste overblik over job til sundhedsfaglige bachelorer og akademikere. 

Gå til jobportal

Førstehjælp til dit arbejdsliv

Bestil bogen