Sygdom og rådighed

Hvis du er begrænset i din arbejdsevne pga. sygdom eller handicap, udelukker det ikke i sig selv, at du kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er fx i følgende situationer:

  • Hvis der er arbejdsområder, som du kan varetage, vurderer vi, om det er nok til, at du står til rådighed.
  • Hvis en lægeerklæring udtaler, at du har en arbejdsevne, selvom der er konkrete indskrækninger i din erhvervsevne.
  • Hvis du i øvrigt har vilje til at overtage arbejde, hvilket bl.a. kan dokumenteres ved, at du søger job.

Læs mere om at stå til rådighed.

Læs mere om sygedagpenge

Du kan læse mere om sygedagpenge på borger.dk

Klik her