Sygedagpenge

For at få ret til sygedagpenge skal du som hovedregel bo i og være skattepligtig i Danmark. Derudover skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan enten være helt uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig. Der skal samtidig være udsigt til, at du kan blive rask og genoptage arbejdet.

Du skal endvidere enten:

  • have ret til dagpenge, hvis du ikke var syg,
  • være i beskæftigelse og have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Og i mindst 5 af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned,
  • have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller
  • være elev i lønnet praktik eller ansat i ­fleksjob.