Fuldtids- eller deltidsforsikret

Når du modtager dagpenge, har du - inden for særlige rammer - mulighed for at arbejde og dygtiggøre dig eller drive selvstændig virksomhed på samme tid men i begrænset omfang. Du har mulighed for at få supplerende dagpenge i højst 30 uger inden for en periode på 104 uger (2 år).

Fuldtidsforsikret

Du kan søge supplerende dagpenge, samtidig med at du arbejder, hvis du:

  • arbejder 145 timer om måneden eller derunder eller 33 timer om ugen eller derunder
  • har ret til dagpenge i minimum 14,8 timer om måneden
  • aktivt søger arbejde på fuld tid
  • får en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du har et opsigelsesvarsel overfor denne. Vi skal have modtaget attesten senest fem uger fra det tidspunkt, hvor du blev omfattet af opsigelsesvarslet.

For at få supplerende dagpenge skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk, deltage i aktiviteter og samtaler i Din Sundhedsfaglige A-kasse og hos dit jobcenter og være aktivt arbejdssøgende.

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge i højst 30 uger inden for en periode på 104 uger (2 år). I tidsbegrænsningen på 30 uger indgår også uger, hvor du har haft arbejde på mindre end 37 timer om ugen.

Inden du går i gang med at arbejde eller tjene penge, samtidig med at du får dagpenge, skal du give os besked. Vi skal have oplysningerne om dit arbejde for at vurdere, hvordan din indtægt skal trækkes fra dine dagpenge.

Deltidsforsikret

Deltidsforsikrede kan også få supplerende dagpenge, men her gælder særlige regler. Kontakt derfor DSA, hvis du vil vide mere om dette.

Frigørelsesattest

Frigørelsesattest

Er du fastansat med opsigelsesvarsel, skal du være opmærksom på at få en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skriver i frigørelsesattesten under på, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du får formidlet arbejde eller selv finder arbejde med længere arbejdstid.

Du kan få supplerende dagpenge fra ansættelsesforholdets første dag, når DSA senest 5 uger efter ansættelsesforholdets begyndelse har modtaget din frigørelsesattest. De 5 uger regnes fra og med den dag, hvor arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel fra dig. Hvis DSA har modtaget dokumentationen efter udløbet af 5-ugers-fristen, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, hvor DSA har modtaget frigørelsesattesten.

Hvis du fx arbejder som vikar eller tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, så skal du ikke have en frigørelsesattest fra arbejdsgiveren. Men du skal alligevel sende oplysninger om dit arbejde til os, inden du begynder at arbejde. Kontakt os via Indbakken på Mit DSA eller telefon 33 15 10 66, så sender vi et skema til dig.

Uanset hvordan du arbejder, skal du oplyse det på dit dagpengekort.

Du skal være opmærksom på, at du er omfattet af en særlig rådighedsforpligtelse. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du – selvom du allerede er i arbejde - skal følge din plan for jobsøgning og aktivt søge og tage imod fuldtidsarbejde, som du får tilbudt. Til dine rådighedssamtaler i DSA skal du vise, at du har fulgt din plan for jobsøgning og søgt fuldtidsarbejde. Hvis du ikke har søgt tilstrækkeligt med stillinger, vil du få 4 uger til at bevise, at du søger tilstrækkeligt.

Læs mere om rådighedssamtaler under pligter.

Du finder frigørelsesattesten her

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider