Hvornår kan du få barselsdagpenge og barselsorlov

Er du gravid og skal på barselsdagpenge, har du ret til at gå fra 4 uger før forventet fødsel.

Når du har født, har I som forældre ret til 48 ugers barsel i alt. 

Barsel i et arbejdsforhold

Er du i arbejde, kan du læse om barselsorlov med løn og mulighederne for fx forlængelse og udskydelse af orlov på din faglige organisations hjemmeside 

Øremærket barsel

  • I har 48 ugers barsel i alt
  • 11 uger efter fødslen er øremærket til hver forælder – 2 af disse skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen
  • 26 uger kan fordeles frit mellem begge forældre
  • Som ledig, selvstændig eller studerende har du kun 2 øremærkede uger. Resten kan overdrages til den anden forælder

Læs mere om fordelingen af barslen her

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark. Hvis du er ledig og skal på barsel, skal du give Din Sundhedsfaglige A-kasse besked. Vi indberetter herefter til Udbetaling Danmark, at du skal på barsel. Det kan vi tidligst gøre den dag, du går på barsel og senest 1 uge herefter. Vi bestræber os dog på at indberette din barsel til Udbetaling Danmark hurtigst muligt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dette.

Der gælder særlige regler for ledige, nyuddannede, studerende og andre uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om disse regler under Betingelser for barsel her på siden.

Du optjener ret til feriedagpenge af de barselsdagpenge du får udbetalt, hvis du ikke samtidig optjener ret til ferie med løn eller feriepenge fra en arbejdsgiver under barslen. Læse mere om optjening af feriedagpenge.

Hvis du får flerlinger den 1. maj 2024 eller senere

Hvis du er forælder til flerlinger født den 1. maj 2024 eller senere, har du ret til 13 ugers flerlingeorlov.

Hvis der er to juridiske forældre, får begge forældre hver 13 ugers flerlingeorlov. Orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

For at få ret til barselsdagpenge under orloven skal du ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet. Læs om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Læs mere under barsel på borger.dk eller kontakt udbetaling danmark.

Fastansættelse af fødselstidspunktet

Terminsdatoen bestemmes ud fra en ultralydsscanning. Det er dog selve datoen for fødslen, der bestemmer den efterfølgende orlovs start, hvad enten du føder før eller efter terminsdatoen.

Skal du føde ved kejsersnit, er det datoen for kejsersnittet, der er afgørende for, hvornår fire-ugers perioden før fødslen begynder.

Fastansættelse af barselsdato

Du finder frem til datoen for din barsel ved at gå fire uger tilbage fra terminsdatoen og lægge en dag til. Eksempel: din terminsdato er 18. februar 2016. Datoen for fire uger før forventet fødsel, hvor barselsorloven som ledig starter, bliver herefter 22. januar 2016.

Adoption

Adopterer du et barn, er du omfattet af reglerne om barselsorlov, hvis adoptionsmyndighederne har bestemt, at du i en periode skal være hjemme med barnet.

Ved adoption i udlandet har du ret til barselsdagpenge i op til fire uger før modtagelsen af barnet, når du opholder dig i udlandet for at modtage barnet. Perioden kan dog forlænges til otte uger, hvis afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at du skal opholde dig der i en længere periode. Ved modtagelsen af barnet forstås det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at du, som adoptionssøgende, kan rejse ud af landet med barnet.

Ved adoption i Danmark, er der mulighed for barselsdagpenge i op til to uger før modtagelsen, hvis du i perioden før selve modtagelsen, skal opholde dig samme sted som barnet.

Forlængelse af 32-ugers perioden

Som ledig kan du strække perioden med 8 uger. Før i tiden kunne Udbetaling Danmark fordele det samlede dagpengebeløb ud over hele perioden inkl. forlængelsen. Det gør de dog ikke længere. Derfor skal du selv lægge penge til side til de 8 forlængede uger, hvor du ingen udbetaling får.

Udskudt orlov

Som ledig skal orloven holdes samlet. Det vil sige, at du ikke kan udskyde dele af den. Du kan heller ikke holde tidligere udskudt orlov.

Dagpasningstilbud og deltagelse i undervisningsforløb

For at have ret til barselsdagpenge skal du som udgangspunkt tilbringe barselsorloven sammen med barnet. Det betyder, at du skal være i daglig kontakt med barnet. Du kan således godt deltage i et undervisningsforløb, eller dit barn kan være i et dagpasningstilbud under orloven, uden at du mister retten til dagpengene.

 

Mere om barsel og orlov

Skal du på barsel, er du ved at planlægge din orlov, skal du dele din orlov, eller er du sygemeldt under din graviditet?

Læs mere på Borger.dk