Harun Demirtas: Din debattør til Folkemødet 2024?

Book Harun til din debat på Folkemødet 2024 og oplev en dedikeret og vidende debattør, der vil tilføre dit arrangement dyb faglig, praktisk og politisk indsigt.

Nyheder 31. januar 2024

Hvorfor vælge Harun Demirtas til din debat?

Forperson for Din Sundhedsfaglige A-kasse Harun Demirtas leverer skarpe holdninger med substans og praktisk erfaring
fra sundhedssektoren. Som uddannet sygeplejerske bringer Harun vigtige perspektiver til debatter om beskæftigelsespolitik og arbejdsliv.

Haruns perspektiver på arbejdsmarkedet og de sundhedsfagliges arbejdsliv udfordrer konventionelle opfattelser og sikrer meningsfulde diskussioner. Harun Demirtas er ikke kun en debattør; han er en visionær stemme for forandring.

Mediet A4 har i 2024 placeret Harun i top-25 over de mest magtfulde beskæftigelsesprofiler, der gør sig gældende i den danske model.

Temaer

→ Beskæftigelsespolitik
→ A-kassernes nye ansvar for et effektivt arbejdsmarked
→ Sundhed og trivsel: Det bæredygtige arbejdsliv
→ Inklusion og diversitet på arbejdsmarkedet

Om Harun

Forperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Harun Demirtas er født 4. juni 1989, bor i København og er uddannet sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Derudover er han 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd, og han har været politisk aktiv i flere foreninger. Bl.a. bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet og Dansk Kvindesamfund.

Læs mere på Haruns blog.

Om Din Sundhedsfaglige A-kasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse er landets eneste a-kasse målrettet sundhedsfaglige bachelorer og akademikere. Vi ønsker at være aktivt involveret i vores medlemmers liv og vise vej til et bæredygtigt studie- og arbejdsliv præget af sundhed og trivsel. Din Sundhedsfaglige A-kasse repræsenterer knap 100.000 medlemmer og optager sundhedsfaglige, som er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, jordemoder, radiograf og psykoterapeut MPF.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 31. januar 2024

Se alle nyheder

Kontakt

Theis Kragh Hansen
Chefkonsulent DSA
tkh@dsa.dk, 4695 3184


Harun Demirtas
Forperson DSA
hde@dsr.dk, 31505180