Status på regeringens udspil om afskaffelse af modregning i efterlønnen

Regningen vil afskaffe modregning i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsnet. Lovgivningen er endnu ikke vedtaget, men forventes at træde i kraft 1. juli 2023 med tilbagevirkende kraft. Her er, hvad vi ved om den nye lovgivning indtil videre.

Nyheder 9. maj 2023

Opdatering: 1. juni 2023 vedtog Folketinget lovningen, som træder i kræft 1. juli (men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023). 

Som tidligere fortalt er en ny lov på vej, der midlertidigt vil afskaffe modregning i efterlønnen i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Høringsforslaget skal først godkendes af Folketinget, men forventes at træde i kraft 1. juli 2023 med tilbagevirkende kraft.

Først når lovgivningen er endeligt vedtaget, kan vi vejlede dig om dine konkrete muligheder. Vi har dog modtaget udkast til høringsforslaget, og nedenfor kan du se, hvad vi ved om den kommende lovgivning indtil videre.

Hvem kan arbejde uden modregning?

Høringsforslaget omfatter, at alt arbejde i sundhedsvæsenet fritages fra modregning i efterlønnen - uanset hvilken funktion du udfører.

Det vil omfatte alt arbejde på offentlige sygehuse, regionsdrevet lægevagt, præhospitalt ambulancepersonale, i praksissektoren, arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje samt på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.

Det vil også gælde, hvis du leverer kommunale og regionale sundhedsydelser, som er udført af ansatte hos private leverandører.

Ansættelsestidspunkt og påvirkning af skattefri præmie

Der lægges op til 2 ordninger med arbejde uden modregning i efterlønnen:

  1. Arbejde fra ansættelser indgået efter 1. januar 2023 vil ikke medføre modregning i efterlønnen, hvis personen er overgået til efterløn ved begyndelsen af ansættelsen.
  2. Arbejde, hvor ansættelsesforholdet er påbegyndt forud for 1. januar 2023 og du er på efterløn, vil det være mer- og overarbejde i forhold til det hidtidige niveau, der ikke medfører modregning i efterlønnen.

Arbejdstimerne vil kunne medregnes i optjening af skattefri præmie. Samtidig vil timerne med efterløn, der udbetales samtidig med arbejdet, nedsætte antallet af timer, der maksimalt kan medregnes til optjening af skattefri præmie.

Hvornår træder det i kraft?

Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2023 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at du får tilbagebetalt efterløn for denne periode, hvis du er blevet modregnet for arbejde, der fritages ift. den nye lovgivning.

Først når loven træder i kraft, kan vi vejlede dig om muligheder og informere nærmere om det eventuelle beløb, du får tilbagebetalt.

En sag vi har arbejdet længe for

I Din Sundhedsfaglige A-kasse har vi længe arbejdet for at afskaffe modregningen i efterløn for sundhedsfaglige, da flere af vores efterlønnere fortsat ønsker at bidrage.

Tilbage i oktober 2022 spurgte vi medlemmerne, om de ville arbejde, hvis de undgik modregning i deres efterløn. Her svarede 55 pct. af efterlønnerne, at de var klar til at trække i uniformen, hvis de vel at mærke kunne supplere efterlønnen med løn for deres professionelle, sundhedsfaglige arbejde.

Læs artiklen: 1.300 efterlønnere overvejer at trække i kitlen igen, hvis nyt forslag bliver en realitet

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 9. maj 2023

Se alle nyheder