Pilotprojekt skal styrke sygeplejestuderendes mentale sundhed

Gennem undervisning, netværksforløb og konkrete øvelser skal en hel årgang af sygeplejestuderende på Diakonissestiftelsen styrke deres mentale sundhed. Indsatsen skal bl.a. forebygge stress hos den enkelte.

Nyheder 5. januar 2023

Hvordan sikrer vi os, at sygeplejestuderende står stærkest muligt, når de går fra at være studerende til at have ansvar for patienter i praksis?

Det spørgsmål er vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse særligt optaget af. Det er vi, fordi vi ved, at hver syvende sygeplejerske inden for de første tre år efter endt uddannelse bliver ramt af stress eller andre psykiske belastninger. Det viser en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd (DSR) fra 2018.

Derfor tager vi som a-kasse, som gerne vil fremme et bæredygtigt arbejdsliv, initiativ til et pilotprojekt, der skal forbedre sygeplejestuderendes mentale trivsel og forebygge stress.

”Tallene taler for sig selv og understreger, at vi som samfund står overfor en stor udfordring. Vi har brug for at vores sundhedsfaglige personale trives, oplever arbejdsglæde og har overskud til at gå på arbejde. Derfor giver det mening at sætte ind allerede på uddannelsen, hvor de møder de første faglige og personlige udfordringer,” siger stressvejleder og konsulent i Din Sundhedsfaglige A-kasse, Klaus Selin, om pilotprojektet, som tager afsæt i et patenteret koncept af Center for Mental Robusthed.

I partnerskab med centeret, som arbejder med evidensbaserede øvelser og den nyeste viden indenfor bl.a. stress og trivsel, har vi tilrettelagt et forløb, der strækker sig over et år for 30 studerende på Diakonissestiftelsen i København.

”Det vigtigste for os er at handle fremfor at se til, når trivslen for sygeplejersker, som løfter en af samfundets vigtigste opgaver, er truet. Ved at gå sammen med Diakonissestiftelsen og Center for Mental Robusthed bidrager vi til løsningen,” lyder det fra konsulenten.

Mental træning øger trivsel

At mistrivsel blandt unge er en tendens i samfundet, bakkes op af Sundhedsstyrelsens rapport 'Den Nationale Sundhedsprofil' fra 2021. Her fremgår det, at flest unge scorer lavt på skalaen over mental sundhed. Således er de 16-24-årige i større risiko for at mistrives end den øvrige befolkning. En udvikling, som er stigende set over flere år.

Kigger vi forskningens vej er der faktisk noget at gøre her og nu for den enkelte som vil stå stærkere, når modgang af den ene eller anden karakter rammer.

Studier viser nemlig, at du som person kan styrke din evne til at klare livets og hverdagens udfordringer – som vi alle vil opleve i løbet af et langt liv – bedre, hvis du får den rette mentale træning.

”Hvis vi vil forebygge stress, fremme vores egen sundhed og blive bedre til at håndtere udfordringer på arbejdet og i livet generelt, så er der også noget man selv kan gøre, og det er at blive mere bevist om de hensigtsmæssige strategier man kan bruge, når man kommer under pres, og at arbejde med at styrke dem. På den måde kan man træne sin iboende robusthed, som er en psykologisk færdighed der hjælper os med at navigere og trives i hverdagen,” siger Director i Center for Mental Robusthed Ida Rahbek-Hertz.

Hun underviser på forløbet, som strækker sig over et helt år.

”For kommende sygeplejersker i dette projekt kan det være med til at lette overgangen fra studerende til sygeplejerske og hjælpe med at tackle de udfordringer, der naturligt ligger i at være ny i sit første job, hvor man ovenikøbet som sygeplejerske står med et stort menneskeligt ansvar,” siger Ida Rahbek-Hertz.

De studerende skal igennem tre undervisningsdage i mental sundhed og trivsel. Undervisningen understøttes af bogen ’Robust – Lær at mestre modgang’ samt en app med øvelser, træningsprogrammer, og trivselsmåling. Herefter skal de i løbet af deres praktiktid følges i netværksgrupper til supervision og coaching, hvor færdighederne udbygges og vedligeholdes.

Timingen op til praktiktiden og hen imod slutningen af uddannelsen er ikke tilfældig. Tværtimod.

”Undervisningen og netværket starter vi op netop som de går ind i det afsluttende år af uddannelsen. I projektet følger og støtter vi dem hele vejen til de står med eksamensbeviset i hånden. Det er i overgangen fra studieliv til arbejdsliv, at de kan have allermest brug for redskaberne. I mødet med virkeligheden ude på eksempelvis en afdeling, hvor nye og udfordrende opgaver venter,” siger Klaus Selin.

Pilotprojektet kører i hele 2023 og vil blive opfulgt af en evaluering af de studerendes mentale trivsel.

Afhængig af resultatet vil vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse kigge på, om det giver mening at udbrede forløbet til gavn for flere studerende.

På forløbet lærer de studerende at:

  • Analysere problemer og sætte dem i et større perspektiv, samt at holde fokus på det, de kan kontrollere gennem realistisk optimisme
  • Forstå og bringe unikke psykologiske styrker og ressourcer i spil
  • Skabe en sund afstand mellem tanker og følelser
  • Anvende positiv kommunikation og styrke deres netværk
  • Passe på sig selv gennem forskellige metoder til stresshåndtering

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 5. januar 2023

Se alle nyheder

Center for Mental Robusthed

.. er et videnscenter, der formidler nyeste viden om mental sundhed, forebyggelse af stress og forskningsbaserede metoder til struktureret at styrke mental robusthed, compassion og trivsel.