Mulighed for genoptaget sag i tilfælde af afslag om dagpenge som nyuddannet pga. manglende ophold

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver nu mulighed for dispensation fra kravet om ophold i Danmark, hvis man har været forhindret i indrejse pga. rejserestriktioner i forbindelse med COVID-19. Derfor kan medlemmer, som har fået afslag på deres ansøgning om dagpenge som nyuddannet i perioden, muligvis få genoptaget deres sag.

Nyheder 12. juli 2023

For at have ret til dagpenge som nyuddannet skal du have haft ophold og bopæl i Danmark umiddelbart før uddannelsens start og senest 2 uger efter, at du har modtaget din sidste karakter.

I forbindelse med COVID-19 kan der være medlemmer, som har fået afslag på ansøgning om dagpenge som nyuddannet, fordi de ikke har levet op til kravet om ophold i Danmark pga. rejserestriktionerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu valgt at dispensere fra kravet som følge af rejserestriktionerne.

Du skal kontakte os, hvis du har været forhindret i at rejse ind i Danmark under COVID-19, så vi kan vurdere, om din sag kan genoptages. 

Du kan læse mere om kravene her https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9472

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 12. juli 2023

Se alle nyheder