Din Sundhedsfaglige A-kasse indgår partnerskab med Social Sundhed

Et nyt partnerskab mellem Social Sundhed og Din Sundhedsfaglige A-kasse kan give de studerende et stærkere afsæt for at lande godt i arbejdslivet og bidrage til mere lighed i sundhed.

Nyheder 29. august 2023

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, der arbejder for at skabe større social lighed i det danske sundhedsvæsen. Det sker bl.a. gennem en brobyggerordning, hvor sundhedsfaglige studerende på frivillig basis ledsager sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler fx hos lægen eller på hospitalet.

- Vi kan se, at brobyggerordningen er med til at opbygge vigtige kompetencer hos den enkelte studerende og dermed også i fremtidens sundhedsvæsen. Dermed gør vi en positiv forskel for både det enkelte menneske, for den sundhedsfaglige studerende og for samfundet. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi er ikke et paralleltilbud til sundhedsvæsenet, og vi ønsker ikke at være en del af en sparedagsorden, hvor opgaver, der skal løses af det offentlige, udliciteres til civilsamfundet, forklarer Kristina Louise Bliksted, der er stifter og direktør i Social Sundhed.

Når brobyggere støtter sårbare og udsatte mennesker i mødet med sundhedsvæsenet, er det i rollen som den ressourcestærke pårørende. Det er altså ikke sundhedsfagligheden, der anvendes eller er i fokus i rollen som brobygger. På den lange bane får brobyggerne gennem gensidig læring en helt unik indsigt i de barrierer, som mennesker i udsatte positioner kan opleve. Det er viden og praksiserfaring, de studerende kan tage med i deres kommende arbejde som sundhedsprofessionelle og ikke mindst en indsigt, som kan være med til at forandre sundhedsvæsenet indefra i forhold til at skabe lighed i sundhed.

Alle brobyggere får et uddannelsesforløb, som klæder dem på til rollen og til at indgå i en tryghedsskabende relation med de mennesker, de følges med. Brobyggerordningen sætter spot på meningsfuldheden i sundhedsfagene, som er det, der motiverer mange studerende til at søge ind på uddannelserne i første omgang.

- Vi ser, at vi med et partnerskab med Social Sundhed kan ruste de studerende til arbejdslivet ved at give dem en unik indsigt i, hvor sårbare og udsatte mennesker kan føle sig begrænsede i deres møde med sundhedsvæsenet. Samtidig giver det de studerende en mulighed for at trække stikket til karakterræset og træde ind i et forum, hvor den gode relation til det enkelte menneske er succeskriteriet. Et forum der på sigt kan bidrage til at nedbryde siloer i sundhedsvæsnet og skabe vigtige tværfaglige fællesskaber på de sundhedsfaglige uddannelser. Det giver de studerende nye redskaber og et bedre afsæt for at lande godt i arbejdslivet som færdiguddannede, siger Margrethe Boel, næstforperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Margrethe Boel (th.), næstforperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse og Kristina Louise Bliksted (tv.), Direktør i Social Sundhed.

Rekruttering af brobyggere
Partnerskabet mellem Din Sundhedsfaglige A-kasse og Social Sundhed indebærer bl.a. en fælles indsats for at rekruttere frivillige brobyggere og sætte fokus på, hvad brobyggerordningen kan give den sundhedsfaglige studerende af kompetencer og erfaring.

Samtidig er vi som a-kasse med til at støtte op om Social Sundheds arbejde for mere social lighed i sundhed. I dag har socialt udsatte mennesker markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt. De dør i gennemsnit 17 år før andre i befolkningen.

Vi vil gerne bidrage til at bygge en stærkere bro mellem udsatte mennesker i det danske samfund og sundhedssystemet. Og vi vil ruste vores studiemedlemmer til at være med til at bygge den bro, når de træder ind på arbejdsmarkedet som færdiguddannede sundhedsprofessionelle.

Som a-kasse har vi valgt at arbejde aktivt for at sikre et bæredygtigt arbejdsliv for vores medlemmer og en bæredygtig fremtid for samfundet. Og vi kan flytte mere, og løfte mere, når vi går sammen med andre organisationer, der deler vores ambitioner.

Frivilligt arbejde styrker mental trivsel
Frivilligt arbejde er godt for den mentale sundhed. Det viser bl.a. en stor nordisk undersøgelse fra Syddansk Universitet. En undersøgelse fra 2023 blandt medlemmerne af Din Sundhedsfaglige A-kasse viser da også, at hver anden af vores medlemmer gerne engagerer sig i frivilligt arbejde. Partnerskabet med Social Sundhed giver netop mulighed for at yde en frivillig indsats, der samtidig giver fagligt relevant erfaring.

Om Social Sundhed

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. De arbejder især med:

  • Ledsagelse og støtte til sårbare og udsatte mennesker ved aftaler i sundhedsvæsenet
  • Uddannelse af morgendagens sundhedsprofessionelle
  • Videndeling
  • Offentlige og private partnerskaber

I 2022 modtog Social Sundhed Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris for deres arbejde med at styrke evnen til at tage hånd om egen sundhed hos mennesker i udsatte livssituationer. En indsats, der varetages af frivillige sundhedsfaglige studerende, som samtidig modtager et professionelt uddannelsesforløb. Indsatsen er dermed både til gavn for det enkelte menneske og for de sundhedsfaglige studerende.

https://socialsundhed.org/

Om Din Sundhedsfaglige A-kasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse er landets eneste a-kasse målrettet sundhedsfaglige bachelorer og akademikere. Vi ønsker at være aktivt involveret i vores medlemmers liv og vise vej til et bæredygtigt studie- og arbejdsliv præget af sundhed og trivsel. Din Sundhedsfaglige A-kasse har 98.000 medlemmer og optager sundhedsfaglige akademikere og bachelorer, som er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, jordemoder, radiograf og psykoterapeut MPF.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 29. august 2023

Se alle nyheder