Nyt regeringsgrundlag vil fjerne modregning i efterløn – men hvad med de studerende?

Politikerne har lyttet og lægger nu op til at fjerne modregning i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Noget, som vi ved, vil tiltrække mere sundhedsfagligt personale på afdelingerne. Men de studerende står stadig til at få et økonomisk smæk.

Nyheder 14. december 2022

Afskaf modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Sådan har appellen lydt gentagne gange fra Din Sundhedsfaglige A-kasse – senest i oktober 2022 hvor vi kunne dokumentere, at mere end hver anden efterlønner overvejer at trække i uniformen igen, hvis de ikke modregnes i efterlønnen. Nu har politikerne lyttet.

"Det er glædeligt, at vores erfarne sundhedsprofessionelle nu kan få en reel timeløn, hvis de vælger at trække i uniformen igen for at yde en højt efterspurgt indsats"

”Det er glædeligt, at vores erfarne sundhedsprofessionelle nu kan få en reel timeløn, hvis de vælger at trække i uniformen igen for at yde en højt efterspurgt indsats. Vi ved faktuelt, at op i mod 1.300 sundhedsfaglige efterlønnere vil overveje netop dette, og de vil kunne gøre en mærkbar forskel på landets sygehuse og i det kommunale,” siger Harun Demirtas.

Studerende skal arbejde uden frygt for ekstra regning
SVM-regeringen beskriver samtidig, at der også er brug for, at flere studerende får mulighed for at give en ekstra hånd med – noget som Din Sundhedsfaglige A-kasse kun kan bakke op om.  

Vi oplever netop, at vores studiemedlemmer gerne vil arbejde, og at de også har fået bedre muligheder for det i forbindelse med at indtægtsloftet i forhold til SU’en er blevet hævet. Alligevel ender flere med et økonomisk smæk, fordi de ikke er opmærksomme på, at der også er et indtægtsloft i forhold til at være fritaget for kontingent til a-kassen.

”Det er unødigt bureaukrati, at vores studiemedlemmer skal forholde sig til flere og forskellige indtægtslofter. Det skal være attraktivt for de unge at arbejde og de skal selvfølgelig kunne bidrage med deres arbejdskraft uden at være bange for at få en ekstra regning,” siger Harun Demirtas.

Fjern indtægtsloft for studerende
Han opfordrer politikerne til at følge deres udmelding helt til dørs ved at fjerne indtægtsloftet i forhold til kontingentfritagelse og pointerer, at det vil være helt i tråd med budskaberne om at mindske bureaukrati og øge udbuddet af arbejdskraft, som ligger i regeringsgrundlaget.

Større rolle i beskæftigelsesindsatsen
Din Sundhedsfaglige A-kasse hilser også muligheden for at spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen velkommen.

”Det er et ansvar, som vi har været klar til længe. Nu ser vi frem til, at forslaget konkretiseres, og vi vil spille aktivt ind med vores gode erfaringer med at få de ledige videre i arbejde, slutter forperson Harun Demirtas.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 14. december 2022

Se alle nyheder