Personalemangel i sundhedsvæsenet: 1.300 efterlønnere overvejer at trække i kitlen igen, hvis nyt forslag bliver en realitet

Socialdemokratiets forslag om at fjerne modregningen på efterløn vil sikre mere sundhedspersonale til et hårdt presset sundhedsvæsen her og nu. Det viser en ny undersøgelse fra Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Nyheder 27. oktober 2022

Stands blødningen. Det er det sundhedsfaglige råd, når en patient er hårdt såret. Og det danske sundhedsvæsen er ved at forbløde.

En del af løsningen, som kan lindre med det samme, findes i de 1.300 efterlønnere, som er positivt stemt over for at trække i uniformen igen, hvis modregningen på efterløn bliver fjernet.

I en spørgeskemaundersøgelse svarer 55 pct. af efterlønnerne i Din Sundhedsfaglige A-kasse, at de er klar til at tage arbejde, hvis de vel at mærke kan supplere efterlønnen med løn for deres professionelle, sundhedsfaglige arbejde.

Blandt sygeplejerskerne på efterløn er villigheden endda større. Her er tæt på 6 ud af 10 positivt stemt for at hoppe i kitlen igen.

Forslaget er en del af Socialdemokratiets nye akutpakke til sygehusene, hvor det fremgår, at de vil gøre det mere attraktivt for sundhedspersonale på efterløn – det vil sige bl.a. sygeplejersker og jordemødre – at tage vagter igen ved at fjerne modregningen på efterløn.

”Vores medlemmer på efterløn siger klart og tydeligt, at de er klar til at give en tiltrængt ekstra indsats til gavn for både patienter og tidligere kolleger i sundhedsvæsnet. Det er et simpelt greb som man med det samme vil se en effekt af. Nemlig at vi får mere sundhedsfagligt personale ud på hospitalsgangene, som endda har stor kompetent erfaring” siger Anni Pilgaard, formand i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Over 1.000 sygeplejersker står klar

I følge tal fra Dansk Sygeplejeråd står mere end 5.000 sygeplejerskestillinger ubesatte hen. Undersøgelsen fra Din Sundhedsfaglige A-kasse viser, at mere end 1.000 sygeplejersker på efterløn er klar til at overveje at trække i kitlen igen.

”Vi står overfor en krise, som desværre har et meget langt perspektiv. Der mangler simpelthen kvalificeret personale i vores sundhedssektor nu – og i mange år frem. At sætte efterlønnere fri til at arbejde er den korteste vej til at løse manglen på sundhedspersonale,” siger Anni Pilgaard og understreger vigtigheden i ikke at sætte tidsbegrænsning på.

”Vores klare opfordring er, at man skal fjerne modregningen på efterløn på arbejde i sundhedssektoren i al fremtid. Det vil komme fællesskabet til gode, at man udviser mod og rettidig omhu overfor et problem, som alle prognoser fortæller os, vil vokse.” siger Anni Pilgaard, formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Allerede i dag benytter tæt på 100 sygeplejersker på efterløn den midlertidige ordning, hvor man kan arbejde uden modregning, hvis arbejdet er relateret til corona. De gør en vigtig forskel i et presset sundhedsvæsen, og det haster med svar på, om de kan fortsætte fra januar 2023.

Spørgeskemaundersøgelsen er afviklet i perioden 26. oktober 2022 kl. 16.00 - 27. oktober 2022 kl.13.00. Artiklen er efterfølgende opdateret med de endelige tal. 

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 27. oktober 2022

Se alle nyheder

Efterlønnere tilbage i arbejde

Så mange efterlønnere overvejer at hoppe i kitlen, hvis modregning på efterløn bliver fjernet:

Sygeplejersker: 1.070

Jordemødre: 21

Radiografer: 16

Fysioterapeuter: 72

Ergoterapeuter: 60

Bioanalytikere: 88

Tallene stammer fra spørgeskemaundersøgelse blandt 2.700 efterlønnere i Din Sundhedsfaglige A-kasse.