Nu kan du arbejde uden modregning i pension eller efterløn til gavn for ukrainske flygtninge

Er du pensionist eller efterlønsmodtager? Så er der nu en økonomisk gulerod, hvis du tager arbejde i velfærdssektoren.

De mange nye patienter på hospitaler, børn i institutioner og ældre på plejehjem, der er kommet til landet som følge af krigen i Ukraine har givet personalet på velfærdsområdet endnu mere at lave. Derfor er et bredt politisk flertal nu enige om at belønne pensionister og efterlønsmodtagere, der vil bidrage.

Således er det nu muligt at tage job på private og offentlige arbejdspladser, som er i berøring med ukrainske flygtninge, uden at blive modregnet i pensionen eller efterlønnen, hvis du er folke-, førtids- eller seniorpensionist eller efterlønsmodtager.

I Din Sundhedsfaglige A-kasse bakker vi op om aftalen, som vi håber, kan give et tiltrængt løft til arbejdspladser, der i forvejen har svært ved at rekruttere.

"Vi ved, at mange af vores medlemmer er parat til at trække i uniformen igen, og vi ved, at de har de eftertragtede kompetencer. Derfor er vi også yderst tilfredse med, at en ekstra indsats bliver økonomisk værdsat," siger Anni Pilgaard, formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

Mange jobmuligheder

Ordningen gælder både i det private og det offentlige og jobmulighederne spænder bredt fra hospitaler, plejehjem, dagtilbud, skoler, mm.

Du vil ikke blive modregnet i nyansættelser eller ved mer- og overarbejde inden for følgende områder:

  • Dagtilbud og private pasningsordninger
  • Grundskoler
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Det sociale område (dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud)
  • Ældreplejen (plejehjem og plejecentre, herunder friplejehjem samt hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg)
  • Den kommunale og regionale sundhedssektor (forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi samt fx udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud).

Den enkelte arbejdsopgave behøver ikke knytte sig direkte til fordrevne fra Ukraine, men indtægterne skal komme fra en arbejdsplads, som har berøring med fordrevne – det vil sige, at arbejdspladsen enten selv varetager opgaver med fordrevne, eller samarbejder med en arbejdsplads, som gør det.

Reglerne skal hastebehandles inden sommerferien

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen. Men hvis man lever op til kravene, får man sin pensionsudbetaling korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året. Ændringerne i modregningsreglerne vil blive hastebehandlet inden sommerferien.

Du kan læse mere om reglerne på beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Hvornår gælder de nye regler fra?

Ordningen gælder i perioden 1. april til 31. december 2022. Der modregnes heller ikke i indtægter fra nyansættelser på en arbejdsplads, som har modtaget fordrevne fra Ukraine 17. marts eller senere. Ekstraindtægter fra mer- eller overarbejde i eksisterende ansættelser skal ligeledes ikke skal modregnes.