Nu får far og medmor ret til samme mængde barsel som mor

Nye regler på barselsområdet ligestiller forældrene i barslen, så far eller medmor nu får tildelt samme antal øremærkede uger. Der er undtagelser for ledige, selvstændige og studerende.

Nyheder 29. marts 2022

Skal du være far eller medmor, så er du fra august 2022 bedre stillet, når det kommer til retten til at afholde barsel. En ny orlovsmodel øremærker nemlig samme antal uger efter fødslen til begge forældre.

Der vil fortsat være 48 uger til deling mellem forældrene, men som noget nyt bliver 11 af ugerne øremærket far eller medmoren, hvor denne før har haft 2 uger at råde over. Afholder du ikke den øremærkede barsel, inden barnet er fyldt 1 år, bortfalder den.

Du kan få det fulde overblik og indblik i den nye orlovsmodel, som tager afsæt i et EU-direktiv, på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Ingen regler uden undtagelser

Uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig, får I som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Dog gælder de nye regler om de øremærkede uger kun for lønmodtagere.

Det vil sige, at selvstændige, ledige eller studerende fortsat kan overdrage deres uger til barnets anden forældre – med undtagelse af de 2 uger i forbindelse med fødslen. Nøjagtig som reglerne er i dag.

Eks. på, hvordan ugerne er fordelt, hvis den ene forældre er ledig og den anden er lønmodtager. Her ses, at den ledige IKKE har de 9 øremærkede uger, ligesom lønmodtageren, men kun 2 uger efter fødslen samt 22 uger, der kan holdes eller overdrages, som man ønsker det:

 

Læs mere om generelle barselsregler og barselsdagpenge her.

LGBT- og solo-forældre må vente

Udover at far og medmor nu kommer mere på banen med de nye regler, så kan LGBT-familier og solo-forældre også se frem til nye regler og rettigheder. De må dog vente til januar 2024, hvor disse træder i kraft.

Der er blandt andet tale om, at solo-mødre og -fædre ligestilles, så begge nu har ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge, ligesom man vil kunne overdrage nogle af ugerne til et nærtstående familiemedlem. For LGBT-familier betyder de nye regler blandet andet, at flere personer end barnets retlige forældre kan få overdraget barselsuger.

Hvornår gælder den nye orlovsmodel fra?

Alle børn født eller adopteret 2. august 2022 eller senere er omfattet af de nye regler for øremærket barsel til far og medmor. Det er altså ikke terminen, men den faktiske fødselsdag, der afgør, hvor mange øremærkede uger, I har hver især.