Ny trepartsaftale: Lønkompensation ved følger af COVID-19

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet. Regeringen har indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og sikre, at lønmodtagere får løn som normalt. Aftalen skal dog formelt godkendes i Folketinget, hvilket forventes at være en formalitet.

Nyheder 15. marts 2020

Midlertidig kompensation gælder i tre måneder

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020, og virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder. Ordningen kan ikke kombineres med muligheden for hjemsendelse uden løn, men kan konverteres til den midlertidige kompensationsordning.

Arbejdsgivere kan få mellem 75-90 pct. lønkompensation

Den statslige lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere vil udgøre ¾ af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.  Det vil sige at virksomheden får 75 pct. eller 90 pct. lønkompensation. 


Betingelserne for at komme i betragtning til ordningen er følgende:

  • Medarbejderen skal være ansat den 9. marts 2020.
  • Virksomheden står overfor på grund af Covid-19 at skulle varsel afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. 
  • Virksomheden må ikke allerede have anvendt muligheden for at hjemsende medarbejderen uden løn.
  • Virksomheden betaler fortsat fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
  • De afskedigede medarbejdere må ikke arbejde i kompensationsperioden.
  • Medarbejderne skal holde ferie, afspadsering eller tjenefri uden løn i 5 dage i kompensationsperioden eller anvende feriedage fra nyt ferieår.
  • Virksomheden må ikke afskedige ansatte i kompensationsperioden som følge af økonomiske årsager.

Sådan bliver kompensationen udbetalt

Lønkompensationen vil blive udbetalt på grundlag af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19 situationen. Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den afgivne periode. I denne dokumentation skal bl.a. indgå attestation på pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentation på virksomheden. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelser. 


Sådan søger virksomheden om kompensationen

Virksomheden skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal, virk.dk. 
Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer i uge 14. 

Kan der udbetales dagpenge?

I øjeblikket er der en række forskellige muligheder, som virksomheden kan gøre brug af, hvorfor Din Sundhedsfaglige A-kasse vil være nødsaget til at vurdere, om et medlem reelt står med en opsigelse, og om opsigelsen er sket med korrekt varsel, eller om medlemmet står med en midlertidig hjemsendelse og dermed fortsat er ansat i virksomheden og måske omfattet af lønkompensationsaftalen, for at vurdere om der kan udbetales dagpenge. Det er dog ikke op til DSA at vurdere, om en virksomhed er omfattet af kompensationsmuligheden. 

Ingen dagpenge ved lønkompensation

Hvis et medlem er omfattet af midlertidig hjemsendelse med lønkompensation, vil DSA ikke kunne udbetale dagpenge i perioden. 
Hvis et medlem er sendt hjem uden løn og bedt om ikke at møde op igen, må det sidestilles med en opsigelse. Er gældende opsigelsesvarsel ikke overholdt, anses det for at medlemmet har accepteret et for kort opsigelsesvarsel, og dermed er selvforskyldt ledig. 

Læs mere om den midlertidige kompensationsordning her.

Hotline til virksomheder

Er du arbejdsgiver, kan du kontakte STAR's hotline på tlf. 72 20 03 50 og få svar på dine spørgsmål til de nye tiltag og foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19.

Håndrækning til mindre virksomheder og selvstændige på vej

Med denne ordning er det de lidt større virksomheder og deres ansatte, der tages hånd om. På pressemøde 15. marts 2020 har regeringen oplyst, at regeringen nu arbejder på at se på, hvordan man kan sikre, at de mindre virksomheder og selvstændige kan få en håndsrækning – evt. via dagpengesystemet.

Få overblik over andre ændringer og tiltag i forbindelse med COVID-19 her.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 15. marts 2020

Se alle nyheder