Fra 1. september 2020 genindføres dagpengetæller og karensdage

Alle regler, der blev suspenderet som følge af COVID-19, er fra 1. september genindført. Det betyder blandt andet, at du fra september forbruger af din ret til dagpenge, feriedagpenge eller supplerende dagpenge, hvis du er ledig.

Nyheder 2. september 2020

I takt med at landet genåbner, genindtræder beskæftigelsesindsatsen og dagpengeancienniteten, og reglerne er fuldt genindført fra 1. september 2020. Det betyder, at dagpenge, feriedagpenge og supplerende dagpenge igen indgår i den lediges forbrug af ydelser.

Dagpengeancienniteten har været suspenderet fra 1. marts til 31. august 2020 som følge af COVID-19, hvilket betyder, at ledige i denne periode ikke har brugt af sin ret til ydelser.

Det betyder i praktisk, at hvis du var ledig forud for 1. marts 2020, vil du nu genindtræde i de rettigheder og den status, som du havde på dette tidspunkt. Er du blevet ledig i perioden 1. marts til 31. august 2020, vil udbetaling af ydelser først begynde at tælle fra 1. september 2020.

Som ledige har du ret til dagpenge i op til 3.848 timer inden for en periode på 3 år.
Læs mere om regler for dagpenge

Ligeledes genindføres karensdage, hvilket betyder, at hver gang du har været ledig i 4 måneder, bliver du trukket 1 dags dagpenge, medmindre du i perioden har arbejdet mindst 148 timer.
Læs mere om karensdage

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 2. september 2020

Se alle nyheder