TR om forsøg med 4-dages arbejdsuge: Indflydelse på arbejdstider er med til at højne trivslen

På fødeafdelingen i Gødstrup har de ansatte fået mulighed for at fordele deres fuldtidsarbejde over fire dage, ligesom de har stor indflydelse på vagtskemaet. At det hele sker frivilligt, er med til at sikre stor trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv på længere sigt, mener tillidsrepræsentanten.

”Vores vagtskema er simpelthen vores bibel. Hvis det fungerer, er der meget andet, man kan rumme.”

Så enkelt kan det siges – og det gør Liselotte Fredslund Andersen, der er jordemoder og tillidsrepræsentant på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Gødstrup.

Sammen med sine kolleger, der også tæller sygeplejersker og SOSU-assistenter, har hun taget positivt imod afdelingsledelsens forsøg med en fire dages arbejdsuge i 2023 – vel at mærke for dem, der ønsker det.

Frivilligheden er central for Liselotte Fredslund Andersen, som understreger, at alle kolleger er forskellige og har forskellige behov.  Nogle har børn, der skal puttes, eller fritidsinteresser, der skal passes, mens det for andre handler om at tilbringe kortere tid på landevejen, hvis man arbejder en dag mindre om ugen.

”En ekstra fridag giver større balance mellem arbejdsliv og privatliv.  Og det er en spiselig måde at opnå det på, fordi alternativet kunne være at gå ned i tid. Det er både svært med regionernes politik lige nu, og det koster jo også noget på lønnen”, siger hun.

Ved årsskiftet lancerede ledelsen på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler ideen om, at medarbejderne selv kunne bestemme, om de vil arbejde i en fire dages arbejdsuge. Indtil nu har omkring 40 procent af afdelingens jordemødre og sygeplejersker takket ja til det.

”En anden mulighed for at få mere sammenhængende fritid er at arbejde i 12-timers vagter, og det er opslidende, både for den enkelte, men også for familielivet derhjemme, fordi man ikke rigtig ser mand, børn eller andet i det døgn”, siger Liselotte Fredslund Andersen.

Hjem til tiden

Forsøget med 4-dages arbejdsuge har kun kørt i kort tid, og det er derfor for tidligt at evaluere, men det er tydeligt, at der med forslaget er fyret ekstra op under den fleksibilitet og valgfrihed i arbejdslivet, som afdelingen ønsker for sine ansatte.

De, der har valgt den nye model, arbejder i 9-timers vagter fire dage om ugen i stedet for 8-timers vagter fem dage om ugen. Man bliver stadig afløst af en ny kollega efter otte timer, men de sidste 45 minutter af vagten er afsat til at gøre arbejdet færdigt – skrive journaler, overlevere ved vagtskifte og hjælpe kollegaer færdige, der skal hjem efter otte timer.

9-timers vagterne understøtter også, at man som ansat på fødegangen nu som hovedregel kan gå hjem til tiden, hvilket ikke altid har været muligt tidligere.

”Der kan være rigtig meget arbejde omkring vagtskifte, fordi vi har med mennesker at gøre - nogen føder måske i et vagtskifte, og man skal have skrevet færdigt bagefter. At man ikke kan gå til tiden, er et issue, der stresser folk, og jeg synes, det har stor værdi i en afdeling, at man lægger en linje, der skal sikre, at folk kan gå til tiden”, mener Liselotte Fredslund Andersen.

Hun tilføjer, at den ekstra time til at samle op på vagten sandsynligvis også vil medføre, at der bliver færre overarbejdstimer, som er noget, der løbende underminerer budgettet.

Individuelle hensyn

”One size fits all” er ikke et mål i Gødstrup. Tværtimod har afdelingen flere fokusområder, hvor de ansatte kan påvirke deres arbejdsliv.

”Da vi for år tilbage begyndte at arbejde med sygefravær, blev vi enige om nogle ting for at højne trivslen. Der har løbende været stor opmærksomhed på, at man kan have indflydelse på sit arbejde. Man kan for eksempel vælge, om man vil have 8-, 9- eller 12-timers vagter.  Man kan også ønske hvilke funktioner, man gerne vil varetage i afdelingen”, fortæller Liselotte Fredslund Andersen og fortsætter:

”Der kan tages individuelle hensyn. Vi er både personligt forskellige, har forskellige aldre, nogle har familie og små børn, andre er oppe i årene som mig. Nogle er helt nyuddannede og har måske brug for at have én kasket på i starten, inden de er klar til at få flere kasketter på. Nogle kan lide både at være i vores akut-ambulatorium og have konsultationer. At man som ledelse har blik for forskellighederne, er at sikre sine medarbejderes trivsel, synes jeg."

Ifølge Liselotte Fredslund Andersen var der en overraskende balance, da der blev spurgt til ønsker af fordelingen af aften- og nattevagter. Et næsten ligeligt antal ansatte havde præferencer for henholdsvis aften- og nattevagter.

”Som situationen er lige nu, kan dem, der ønsker det, faktisk få en del færre nattevagter, og samtidig er der nogle af de unge, der gerne vil være fri for aftenvagterne for at få tid med deres børn. Det har vist sig meget positivt.”

Udfordringen i skoleferien

Ledelsen på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler i Gødstrup har også lanceret et andet tiltag, som skal forsøge at løse et årligt tilbagevendende problem.

Sommerferien er en evig udfordring i sundhedssektoren og i endnu højere grad på en fødeafdeling, fordi der fødes flest børn i sommermånederne. Normalt kan man som jordemoder eller sygeplejerske på en fødeafdeling maksimalt få to ugers sammenhængende ferie i skoleferien.

Men i år har ledelsen på fødeafdelingen tilbudt de ansatte en uges gratis ferie, hvis de fraviger at holde ferie i skoleferien. Det sker igen ad frivillighedens vej og er med til at sikre, at flertallet af dem, der ønsker det, kan få 14 dages ferie i skolernes ferie.

”Vi kan ikke lukke ned. Vi skal stadig have de samme antal hænder på gangen, som vi plejer. Tidligere havde man ferievikarer.  Men nu - og det er sådan set godt - bliver jordemødre fastansatte. Så der er ikke samme mulighed for at kunne tage ferievikarer ind. Jeg er meget spændt på at se, hvordan sommeren kommer til at fungere og synes da udefra set også, at det er en ret flot gulerod at få en ekstra uges ferie”, siger Liselotte Fredslund Andersen.

Hvor sygeplejersker og jordemødre på afdelingen måske kan ånde lettet op ved udsigten til en bedre work-life-balance, kan den høje grad af fleksibilitet til gengæld give en anelse sved på panden hos skemalæggeren.

”Vi har mulighed for at ønske fri – men det er klart, at vi skal tænke over, at hvad vi ønsker fri til. Man kan jo ikke ønske fri for weekend- og nattearbejde. Vi har en dygtig skemalægger, der holder mange bolde i luften, og det gør bare noget ved ens overskud, hvis man ved, at man kan komme afsted til den familiefødselsdag, eller hvad det nu er. Den 4-dages arbejdsuge er et tilvalg, og man kan også have nogle grunde til ikke at vælge den, men jeg tror, at fleksibiliteten giver mere tilfredse medarbejdere”, siger Liselotte Fredslund Andersen.

Er du nysgerrig på, hvordan det kan lade sig gøre at indføre 4-dages arbejdsuge på fødeafdelingen i Gødstrup? Lyt til vores podcast-episoden ”4-dages arbejdsuge – er det muligt i sundhedssektoren?” herunder.

Hørt vores podcast?

Det kalder på nye løsninger at gøre arbejdslivet mere holdbart i længden. Hvordan kan trivsel og fleksibilitet gå hånd i hånd med effektive arbejdspladser?

Det undersøger vi i podcasten Det bæredygtige arbejdsliv.

Læs mere

Sådan lytter du til podcasten

iPhone? Lyt og følg podcasten i Apple Podcasts
Android? Lyt og følg podcasten i Google Podcasts
Lyt og følg podcasten på BuzzsproutPodimo eller Spotify