Jobrotation

Når en virksomhed sender en medarbejder i videreuddannelse, kan du som ledig fungere som vikar.

Formålet med en jobrotation er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

I praksis betyder jobrotationsordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får du som ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Virksomheden udbetaler løn til dig for de timer, du arbejder.

Du skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret for at kunne deltage i en jobrotation.

Hvis du har spørgsmål til jobrotationsordningen, er du velkommen til at kontakte vores karrierekonsulenter.

Kontakt:

Karrierekonsulent og sygeplejerske
Gitte Korsholm Jørgensen
Tlf.: 46 95 32 57

Hvis du ønsker at indgå i en jobrotation, skal du kontakte dit jobcenter.

Hjælp til jobsøgning

Få hjælp til din jobsøgning, ansøgning, CV og selve jobsamtalen.

Gode råd til jobsøgning