Job i Norge

Der er gode muligheder for at få arbejde i Norge. Se her, hvor du kan søge information.

Du finder flere informationer om at arbejde i Norge på Norden.org.

Særligt for Norge

Når du arbejder for en norsk arbejdsgiver, bliver du automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikringen (Folketrygden) i Norge, som administreres af NAV.

Kort vikariat i Norge

Er der tale om et kort vikariat (op til 3 måneder), kan du vælge at forsætte dit medlemskab her i DSA, mens du arbejder i Norge. Du vil således være dobbeltforsikret i en periode (forsikret i DSA og i NAV samtidig). Når du kommer hjem fra Norge, skal du derfor have tilbagebetalt det kontingent, du indbetalte til DSA i den periode, du var dobbeltforsikret. Til brug for tilbagebetaling af dit kontingent, skal du rekvirere et ”PDU1 dokument” hos nav.no. Når du har modtaget dokumentet fra NAV, skal du sende en kopi til os som dokumentation for din dobbeltforsikring i perioden.

Fast stilling i Norge

Bliver du ansat i en fast stilling, skal du meldes ud af DSA, da du er forsikret i Norge. Hvis du sender en mail eller et brev til os og oplyser fra hvilken dato, du er omfattet af forsikringen i Norge, så kan vi melde dig ud af DSA fra denne dato.

Ny dagpengeret og -sats

Dine arbejdstimer fra Norge kan ikke tælle med til genoptjening af en ny dagpengeret, medmindre ovennævnte dokumentation foreligger. (Husk også at sende kopi af dine lønsedler til os, når du søger om dagpenge).

Du skal være opmærksom på, at man ikke kan få beregnet en dagpengesats på baggrund af arbejde i Norge.

Hvor finder jeg job i Norge:
www.nav.no
www.jobbsafari.no
www.jobnet.dk
www.eures.dk
http://www.finn.no/jobb
www.jobsinorge.dk

Du kan også søge igennem vikarbureauer. Kontakt din organisation for at få gode råd om at arbejde som vikar i udlandet.

Autorisation i Norge

Søg om autorisation i Norge på sak.no.

Du kan regne med en ekspeditionstid på max. 6 uger, hvor den går fra ansøgningen er modaget, til gebyret er betalt.
Prisen for at få en aurorisation er 1.560 norske kroner.

Dagpenge i EØS

Læs mere om, hvordan du forsikrer dig, når du arbejder i et EØS-land, eller hvordan du får udbetalt dagpenge.

Læs mere