Job i Norge

Der er gode muligheder for at få arbejde i Norge. Se her, hvor du kan søge information.

Jobformidling

Din Sundhedsfaglige A-kasse samarbejder med NordFokus, der er specialister i jobformidling i Norden. De har en direkte kontakt til arbejdsgiverne og til mange af vores medlemmer som arbejder i Norge og Sverige. Derfor har du god mulighed for at få en både generel og specifik vejledning, afhængig af dit behov.

NordFokus er EU-finansieret og dermed en non-profit organisation med det formål at servicere dig til at finde vej til job i Norden. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder, og hvad NordFokus kan hjælpe dig med, er du velkommen til at kontakte dem.

Kig på deres hjemmeside: www.nordiskjob.org eller kontakt Projektleder Morten Fabricius Meyer, tlf. 53 37 52 23, mail: morten@nordjobb.org

Har du lyst til selv at gå på jobjagt, er her nogle forslag til, hvor du kan finde jobs.
www.nav.no
www.jobbsafari.no
www.jobnet.dk
www.eures.dk
http://www.finn.no/jobb
www.jobsinorge.dk

Du kan også søge job igennem vikarbureauer. Kontakt din faglige organisation for at få gode råd om at arbejde som vikar i udlandet.

Du kan finde flere informationer om at arbejde i Norge på Norden.org.

Autorisation i Norge

Du skal søge de norske myndigheder om autorisation, for at få lov til at arbejde i landet. Det gør du på www.helsedirektoratet.no

Du skal regne med en ekspeditionstid på max. 6 uger, gældende fra den dag ansøgningsgebyret er betalt.

Prisen for at få en autorisation i Norge er 1.665 norske kroner, og den udstedes automatik til faggrupperne: sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, radiografer og ergoterapeuter.

Er du fysioterapeut, gælder der særlige regler

I Norge skal fysioterapeuter gennemgå en 1-årig turnusordning, inden de kan få autorisation.

Når du søger autorisationen, vil de Norske myndigheder i behandlingen af din ansøgning vurdere, om du i fuldt omfang skal gennemgå turnusordningen, inden du kan få udstedt autorisationen. Du skal derfor huske at oplyse alle dine ansættelser i Danmark, da disse vil indgå i vurderingen af, hvorvidt der kan gives merit for dele af kravene om turnusordning.

Turnusordningen består af to praktikophold af 6 måneders varighed hver, og du skal selv finde de to praktikpladser. Du får løn under dine praktikophold, men den vil være mindre end en almindelig løn. Praktiklønnen fastsættes af den enkelte arbejdsplads.

De to praktikophold i turnusordningen skal dække følgende områder:

  • 6 måneders vejledt praksis i specialisthelse tjenesten (somatisk eller psykiatriske afdelinger)
  • 6 måneders vejledt praksis i den kommunale helsetjeneste

Læs mere om de reglerne på Helsedirektoratet.no - Autorisasjonssøkarar

Arbejdsløshedsforsikring når du arbejder i Norge

Når du arbejder for en norsk arbejdsgiver, bliver du automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikringen (Folketrygden) i Norge, som administreres af NAV.

Fast stilling i Norge

Bliver du ansat i en fast stilling, skal du meldes ud af Din Sundhedsfaglige A-kasse, da du er forsikret i Norge. Hvis du sender en mail eller et brev til os og oplyser fra hvilken dato, du er omfattet af forsikringen i Norge, så kan vi melde dig ud af Din Sundhedsfaglige A-kasse fra denne dato.

Kort vikariat i Norge

Er der tale om et kort vikariat (op til 3 måneder), kan du vælge at forsætte dit medlemskab hos os, mens du arbejder i Norge. Du vil således være dobbeltforsikret i en periode (forsikret i Din Sundhedsfaglige A-kasse og i NAV samtidig).

Når du kommer hjem fra Norge, skal du derfor have tilbagebetalt det kontingent, du indbetalte til os i den periode, du var dobbeltforsikret. Til brug for tilbagebetaling af dit kontingent, skal du rekvirere et ”PDU1 dokument” hos nav.no. Når du har modtaget dokumentet fra NAV, skal du sende en kopi til os som dokumentation for din dobbeltforsikring i perioden.

Ny dagpengeret og -sats

Dine arbejdstimer fra Norge kan ikke tælle med til genoptjening af en ny dagpengeret, medmindre ovennævnte dokumentation foreligger. (Husk også at sende kopi af dine lønsedler til os, når du søger om dagpenge).

Du skal være opmærksom på, at man ikke kan få beregnet en dagpengesats på baggrund af arbejde i Norge.

Dagpenge i EØS

Læs mere om, hvordan du forsikrer dig, når du arbejder i et EØS-land, eller hvordan du får udbetalt dagpenge.

Læs mere