Rejseafregning ved deltagelse i lovpligtige møder

Har du mere end 30 kilometers transport pr. vej til mødestedet, refunderer vi den transport, der ligger ud over de i alt 60 første kilometer. Vi godtgør kun transport for lovpligtige møder. Det gælder kun for ledige medlemmer.

Er du medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, og er du ledig, dækker vi dine transportudgifter ud over 60 kilometer i forbindelse med din deltagelse i lovpligtige møder.

Har du mere end 30 kilometers transport pr. vej (60 km i alt) til mødestedet, refunderer vi den transport, der ligger ud over de 60 kilometer. Vi dækker dine udgifter efter statens laveste takst.

Du behøver ikke søge om transportgodtgørelse

Pengene bliver automatisk overført til din NemKonto senest 10 arbejdsdage efter det lovpligtige møde. Men tjek for en sikkerhedsskyld, at oplægsholderen har noteret, at du skal have transportgodtgørelse. Det er på baggrund af denne indberetning, pengene bliver udbetalt.

Udgifter til fortæring, børnepasning m.m. i forbindelse med rejsen/mødet refunderer vi desværre ikke.

Til og fra Bornholm

Bor du på Bornholm, kan du få refunderet de faktiske rejseomkostninger til tog og fly mod aflevering af bilag - dog maksimalt op til 1.000 kr. Bilag sendes til os via Mit DSA. Kører du i bil, dækker vi transportudgifterne ud over de 30 km pr. vej, se ovenfor. 

Hvornår får du ikke rejsegodtgørelse

Medlemmer af Din Sundhedsfaglige A-kasse, som enten er selvstændige eller i job, kan ikke få rejsegodtgørelse i forbindelse med lovpligtige møder. 

Er du opsagt og derfor modtager løn i opsigelsesperioden, vil du heller ikke kunne få rejsegodtgørelse. Studiemedlemmer kan heller ikke få rejsegodtgørelse. 

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobplan

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan. Det kan være virksomhedspraktik, kurser godkendt af dit jobcenter og løntilskudsjob hos offentlig arbejdsgiver.

Her skal du søge om befordringsgodtgørelse. Læs mere om, hvordan du søger om befordringsgodtgørelse