Ansættelse i løntilskud og virksomhedspraktik - evt. på traineeordning - er et tilbud til både ledige og arbejdsgivere og typisk en fordel for begge parter.

Den ledige får mulighed for at opbygge eller genopfriske faglige kompetencer, mens arbejdsgiveren får mulighed for at møde en potentiel ny medarbejder før en endelig ansættelse på almindelige vilkår.

Medarbejder med løntilskud

Hvis du er arbejdsgiver, kan du få løntilskud til at ansætte en ledig med henblik på senere fastansættelse. Private arbejdsgivere kan få tilskud til en medarbejder i op til 6 måneder mens offentlige arbejdsgivere kan få tilskud i op til 4 måneder.

Læs mere om regler og satser for løntilskud

Formålet med ansættelsen er at hjælpe den ledige tilbage til arbejdsmarkedet og få genoptrænet faglige og sociale kompetencer.

Fordele

Du får som arbejdsgiver mulighed for at møde en potentiel ny medarbejder. Samtidig har du god tid til at danne dig et indtryk af personen og af, hvordan pågældende arbejder og fungerer socialt på din arbejdsplads. Den ansatte får på den anden side mulighed for at prøve sig selv af i et konkret job.

Der kan være mulighed for at få dækket omkostningerne til jobrelevant uddannelse undervejs.

Inden ansættelsen

Ansættes en person med løntilskud, skal der være tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere på fx afdelingen. Ansættelsen skal forinden være drøftet med repræsentanter for de ansatte.

Du skal lave en ansættelseskontrakt med den kommende medarbejder og en ansættelsesaftale med det lokale jobcenter. Jobcentret skal desuden godkende arbejdspladsen.

Løn- og arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår skal følge overenskomsten på området. Du har som arbejdsgiver ansvaret for at beregne løn og arbejdstid. Du udbetaler lønnen og får herefter refusion via Socialministeriets refusionssystem. Hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen svare til, hvad den ledige kan få i dagpenge, men må ikke være lavere end 82 % af den maksimale dagpengesats. Du skal desuden indbetale pensions- og arbejdsgiverbidrag for den ansatte beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige løn. Ved løntilskud i det private skal den ansatte have, hvad der svarer til den overenskomstmæssige løn. Pensionsbidrag skal kun betales i det omfang, der er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning.

Under ansættelsen

Den ansatte skal til udviklingssamtale på lige fod med alle andre ansatte, så der er mulighed for at give feedback på forløbet og få drøftet fremtidige jobmuligheder. Det er også vigtigt, at du som arbejdsgiver hjælper den ansatte med at være opmærksom på interne stillingsopslag og evt. med jobsøgning.

Vi kan fortælle dig mere om løntilskud og skabe kontakt mellem dig og den person, du skal have i løntilskud.

Find blanket og vejledning

Medarbejder i virksomhedspraktik

Som arbejdsgiver har du mulighed for at få et ledigt medlem i virksomhedspraktik i op til 4 uger uden, at du skal betale løn eller forsikring. Ledige dimittender kan komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger. Den ledige modtager aktiveringsydelse fra DSA. Fordelen ved virksomhedspraktik er, at du får mulighed for at vurdere, om en ny medarbejder kan ansættes direkte i et fast job eller eventuelt med løntilskud efter praktikkens udløb. Inden dette, skal din arbejdsplads godkendes til virksomhedspraktik af det lokale jobcenter.

Fra 16. maj 2021 vil det være muligt at være i virksomhedspraktik i op til 8 uger, hvis du er nyuddannet. Denne mulighed tilbydes som en forsøgsordning i første omgang i en periode på 1,5 år. 

Under praktikken er den ansatte generelt ikke omfattet af de regler, der gælder for fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Eventuelle arbejdsskader mv. i praktikperioden dækkes af jobcentret.

I DSA kan vi fortælle dig mere om virksomhedspraktik, og hvad du skal gøre. Vi kan også skabe kontakt mellem dig og den person, der skal i praktik hos dig.

Find blanket og vejledning

Trainee

Som arbejdsgiver har du mulighed for at få en nyuddannet sygeplejerske, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut eller kandidat i et traineeforløb. Det særlige ved et traineeforløb er, at I kombinerer en virksomhedspraktik eller en anden form for jobrettet tilskudsordning med fagligt opkvalificerende kurser, så en nyuddannet fx får stærke forudsætninger for at kunne varetage en specifik funktion hos jer.

Sådan gør I

 1. I laver en aftale med en kandidat om en virksomhedspraktik, job med løntilskud, jobrotationsvikariat eller en anden form for jobrettet tilskudsordning.
  Hvis kandidaten endnu ikke har været i arbejde efter endt uddannelse kan vedkommende være i virksomhedspraktik i op til 8 uger - og ellers op til 4 uger.
 2. I udfylder blanket AB 131 udfyldes elektronisk, og noterer, at der er tale om et traineeforløb, hvis det er en virksomhedspraktik. Blanketten findes på www.vitas.bm.dk (log på med arbejdsgiver NemID)
 3. I udfylder blanket AB 201 elektronisk, og noterer, at der er tale om et Traineeforløb, hvis der er en ansættelse med løntilskud. Blanketten finder blanketten på www.vitas.bm.dk (log på med arbejdsgiver NemID)
 4. I sender blanketten elektronisk til jeres kommune.
 5. Kandidaten informerer sin fagforening, når aftalen er på plads. Er kandidaten medlem af DSR, skal han/hun kun informere DSA ved at sende en mail til:
 • Karrierekonsulent Gitte Korsholm Jørgensen, gkj@dsa.dk, hvis kandidaten bor vest for Storebælt
 • Karrierekonsulent Maj-Britt Riget, mnr@dsa.dk, hvis kandidaten bor øst for Storebælt

Det særlige ved et traineeforløb er, at praktikken kombineres med fagligt opkvalificerende kurser. Kandidaten kan selv finde det ønskede kursus - evt. i samarbejde med jer, så I kan udpege hvad der er særligt relevant. Når kandidaten har fundet de relevante kurser, sender han/hun følgende informationer til sin faglige organisation:

 • Kursusnavn
 • Start- og slutdato for kurset
 • Ugentligt timetal for kurset
 • Uddannelsesstedets navn og adresse
 • Uddannelsesstedets CVR-nr.
 • Kontaktperson for uddannelsesstedet

Transport

Der er mulighed for at søge befordringsgodtgørelse til praktik og /eller uddannelsesstedet. Kandidaten skal selv søge om befordringsgodtgørelse

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte os:

Karrierekonsulent og fysioterapeut
Mads Uldum Roesgaard
Tlf.: 46 95 32 58

Karrierekonsulent og sygeplejerske
Gitte Korsholm Jørgensen
Tlf.: 46 95 32 57

Karrierekonsulent og sygeplejerske
Maj-Britt Riget
Tlf.: 46 95 31 15

Send en jobordre

Klik og udfyld formularen, og du vil blive kontaktet af en karrierekonsulent, der har særlig kendskab til dit fagområde.

Udfyld formularen

DSAs rekrutteringsservice

Hent vores flyer, der fortæller om DSAs rekrutteringsservice.

Hent flyer

Trainee en fanstatisk mulighed

Mai Koreska er uddannet sygeplejerske, men valgte siden at læse en kandidat i sygepleje.

Læs artikel her