Beregning af sygedagpenge

Dine sygedagpenge bliver beregnet ud fra din situation. Er du fx ledig, fuldtidsansat, deltidsansat eller delvis sygemeldt.

Ledig

Modtager du dagpenge fra os, når du bliver syg, vil du få det samme udbetalt i sygedagpenge, som du får i dagpenge.

Fuldtidsansat

Hvis du ikke længere får løn under din sygdom, får du udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du været ansat på fuld tid, vil du få den maksimale sats for sygedagpenge, som svarer til den maksimale dagpengesats

Deltidsansat og ret til genberegning af sygedagpenge

Hvis du har været ansat på deltid, men ikke længere modtager løn under sygdom og fortsat er syg, skal du have det samme i sygedagpenge, som du ville få i dagpenge ved ledighed, hvis du ikke var syg. Det kaldes genberegning af sygedagpengene. Kontakt kommunens sygedagpenge afdeling

Delvis sygemelding

Er du delvist sygemeldt bliver sygedagpengene (dagpengerefusionen til arbejdsgiver) beregnet ud fra det antal timer, du er syg – ganget med sygedagpengenes maksimale beløb pr. time. I særlige tilfælde beregnes sygedagpengene som ved fuldt fravær. Det sker bl.a., hvis du:

  • er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og du bliver ledig, men ikke har ret til løn.
  • modtager dagpenge og får ret til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed.

Se dagpengesatserne her

Link til lov om sygedagpenge

 

Du kan læse mere i Lov om Sygedagpenge lige her.

Klik her