Forlængelse og genoptjening

Som ledig er det en fordel at tage småjobs og vikariater. De timer, du arbejder i ledighedsperioden, kan du spare op til at forlænge din dagpengeperiode med, hvis din dagpengeret udløber.

Hovedreglen er, at 1 arbejdstime bliver til 2 timer med dagpenge, og de skal bruges inden for 3 timer. De 3 timer er det, vi kalder for referenceperioden.

Eksempel på forlængelse:

Du har i din ledighedsperiode arbejdet 200 timer, og du kan nu forlænge din dagpengeret. De 200 timer giver dig mulighed for at få dagpenge i 400 timer (2 x 200). Det er rundt regnet 11 uger med dagpenge. De 400 timer med dagpenge skal du have brugt inden for 600 timer (3 x 200), hvis du vælger at forlænge din dagpengeret.

Du kan højst forlænge din dagpengeret med 1.924 opsparede timer (962 arbejdstimer).

Det er helt frivilligt, om du vil bruge dine arbejdstimer til at forlænge din dagpengeret – eller om du vil gemme timerne, indtil du har arbejde nok til en helt ny 2-årig periode med dagpenge.

Hvis din dagpengeperiode er ved at løbe ud, og du er tæt på at have optjent nok timer til en ny 2-årig dagpengeperiode, anbefaler vi dig at kontakte os. Det kan - afhængigt af din situation - være en fordel for dig at undlade at forlænge din dagpengeret.

Du kan også vælge kun at bruge nogle af dine opsparede timer til at forlænge din dagpengeret og lade resten af timerne stå til senere genoptjening.

Sådan forlænger du dine dagpenge

Vælger du at forlænge din dagpengeperiode, gør du det for 1 måned ad gangen. Det sker automatisk, hver gang du indtaster dit dagpengekort.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Link til lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere om ret og pligt i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Klik her