Sådan søger du om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk, du skal ansøge om dem. Det gør du ved at udfylde "Ansøgning for feriedagpenge", som du finder under Selvbetjening på Mit DSA.

Husk at give besked til Jobcentret om din ferie, inden ferien starter. Som udgangspunkt skal du give Jobcentret besked om ferien 14 dage før 1. feriedag.

Feriedagpenge bliver udbetalt med den samme sats, som du får i dagpenge som ledig.

Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du tidligst modtage dem en uge før feriens start. Du kan tidligst sende ansøgningen om feriedagpenge 3 måneder, før ferien starter.

Du kan også nå at søge om feriedagpenge efter, ferien er startet – eller efter den er slut. Du skal dog senest have sendt din ansøgning om feriedagpenge til os 31. januar i året efter, at ferieåret er afsluttet. Får vi ikke ansøgningen inden for fristen, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge.

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA