Sådan søger du om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk, du skal ansøge om dem. Det gør du ved at udfylde "Ansøgning for feriedagpenge", som du finder under Selvbetjening på Mit DSA.

Husk at give besked til Jobcentret om din ferie inden ferien starter. Som udgangspunkt skal du give Jobcentret besked om ferien 14 dage før 1. feriedag.

Feriedagpenge bliver udbetalt med den samme sats, som du ville få i dagpenge som ledig. Hvis du får dagpenge med dimittendsatsen, eller hvis du ikke har fået dagpenge fra os, vil du får feriedagpenge med 82% satsen. Se de aktuelle satser.

Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du tidligst modtage dem en uge før feriens start. Du kan tidligst sende ansøgningen om feriedagpenge 3 måneder før ferien starter.

Du kan også nå at søge om feriedagpenge efter at ferien er startet – og også efter at den er slut. Du skal dog senest have sendt din ansøgning om feriedagpenge til os 31. januar i året efter at ferieåret er afsluttet. Får vi ikke ansøgningen indenfor fristen, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge.

Feriedagpenge

Husk at meddele din ferie i dit jobcenter senest 14 dage i forvejen. Vi får automatisk besked om, at du holder ferie.

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA