Indefrosne feriepenge

Fra 1. oktober 2020 til 31. december 2020 er det muligt at søge om at få sine indefrosne feriepenge udbetalt.

For at sætte gang i den danske økonomi efter Corona-krisen, har et flertal i Folketinget vedtaget, at 3 uger af de indefrosne feriepenge (feriemidler) kan udbetales i perioden 1. oktober 2020 til og med 1. december 2020. Udbetalingen er en del af en økonomisk pakke, der skal hjælpe til at holde gang i den danske økonomi.

Du behøver ikke at holde ferie

Det er ikke et krav, at du skal holde ferie for at få udbetalt dine feriepenge. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge er frivillig og den sker ikke automatisk. Hvis du ønsker at få dem udbetalt i år og ikke først, når du går på folkepension, skal du inden for ansøgningsfristen ansøge om at få dem udbetalt.

Hvad får du udbetalt

Du kan få udbetalt 3 uger af dine indefrosne feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Den del af de indefrosne feriepenge, som er optjent i perioden 1. april 2020 til 31. august 2020, kan ikke udbetales nu.

Hvad betyder det for retten til dagpenge og efterløn

Udbetalingen af feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 vil ikke medføre fradrag i den ydelse, du som medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse får, så længe du søger inden 1. december 2020. Det gælder både i forhold til dagpenge og i forhold til efterløn. Hvis du søger om pengene efter 1. december 2020, vil det medføre fradrag i dine ydelser fra os.

Søger du om at få udbetalt feriepenge for optjeningsperioden 1. april 2020 til 31. august 2020, vil det også medføre fradrag i dine ydelser.

Sådan får du dine feriepenge udbetalt

Hvis du ønsker at få dine indefrosne feriepenge udbetalt, skal du bestille dem på: Borger.dk/bestil-feriemidler Pengene vil gå ind på din NemKonto ca. 14 dage senere.

Husk at søge om dem inden 1. december 2020.

Hvad sker der med de resterende indefrosne feriepenge

De resterende ugers ferie, som du har optjent i perioden 1. april til 31. august 2020, vil fortsat være indefrosset frem til folkepensionsalderen, hvor de automatisk vil blive udbetaling.


Læs mere
om dine indefrosne feriepenge på: Borger.dk/feriemidler

Om Lønmodtagernes garantifond

Du kan bestille indefrosne feriemidler gennem Lønmodtagernes Garantifond. Den tilgår du ved at klikke på linket herunder.

Bestil feriemidler her