Ferie, hvis du har opbrugt din dagpengeret

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få almindelige dagpenge.

Hvis din ret til dagpenge er udløbet, kan du ikke få feriedagpenge, medmindre du på ferietidspunktet opfylder betingelserne for en ny periode med dagpenge, eller vælger at forlænge din dagpengeret fleksibelt på baggrund af opsparede timer på din beskæftigelseskonto. 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere om ret og pligt i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Klik her