Derfor er det afgørende, at du har indflydelse på dit arbejde

Forskning viser, at indflydelse på arbejdspladsen er vigtig for medarbejdernes trivsel. Derfor bør der være større fokus på opnå en høj grad af indflydelse og vilje til at ændre arbejdskulturen, hvis der ikke er det, mener ekspert.

Får du selv lov at bestemme, hvordan du fuldfører en arbejdsopgave, eller skal du gøre det på en bestemt måde, i en bestemt rækkefølge og i et bestemt tempo? Kan du tage en pause, når du har brug for det, eller skal du altid spørge om lov? Føler du, at du har noget at skulle have sagt til møder, eller bliver der talt over hovedet på dig? Alle scenarierne handler om en ting. Nemlig indflydelse.

Noget, der ifølge Lars L. Andersen, er en af de vigtigste faktorer for et godt arbejdsmiljø.

Han er professor i Sundt Arbejdsliv ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har beskæftiget sig med området i over 20 år.

”Det er vigtigt for at have det godt, at man har indflydelse på sit arbejde. At ens chef ikke kommer og siger, at i dag, skal du gøre det, det og det. Det betyder meget som menneske, at man har indflydelse, fordi det giver en oplevelse af, at man er en del af fællesskabet. At man er noget værd,” siger han i den nyeste episode af podcasten Det bæredygtige arbejdsliv.

”Det er måske okay for nogen at have lav indflydelse på arbejdet, men for mange mennesker vil det også være en oplevelse af, at man er lidt en skakbrik, der bare bliver flyttet rundt på, eller en robot, der er blevet programmeret og sat i gang,” siger han.

Men hvordan opnår du så en højere grad af indflydelse på din arbejdsplads?

Lad indflydelseshjulet dreje rundt

Indflydelse på arbejdspladsen er ikke noget, der bare bliver en integreret del af kulturen fra den ene dag til den anden.

Det er faktisk ikke så nemt at ændre på faktorerne i det psykiske arbejdsmiljø, men det er heller ikke umuligt, forklarer Lars L. Andersen.

”Der findes for eksempel ikke et teknisk hjælpemiddel, der kan give medarbejderne mere indflydelse. Det skal ske gennem dialog og opmærksomhed på problemet. Det er ikke sikkert, at chefen eller de andre kolleger er opmærksomme på det. Så man skal også turde at tage det op som medarbejder. Og snakke med sin chef og sine kolleger om det,” siger han.

Det starter altså som en samtale, der kan udvikle sig til konkret handling. NFA har derfor lavet et værktøj, der skal gøre det nemmere at tale indflydelse på arbejdspladsen.

Indflydelseshjul - et redskab til dialog på arbejdspladsen

Indflydelseshjul 1:

 1. Print hjulet - gerne i en stor version. 
 2. Skriv de ting, I har indflydelse på, på hver sin post-it, og placer dem på hjulet alt efter, hvor meget indflydelse I har på dem. Inderst = mest indflydelse.
 3. Snak herefter om det i fællesskab.

Indflydelseshjul 2:

Brug samme fremgangsmåde som i første hjul.

Forskellen er her, at der er en opdeling på 4 kategorier (opgaver, tilgang, kvalitet og måling) i hjulet. I hver kategori er der underspørgsmål. Medarbejderne kan placere deres post-its i de forskellige kategorier.

Hjul 2 kan eventuelt bruges som en hjælp til det første hjul, hvis det er svært at få snakken i gang.

Hent Indflydelseshjulene på nfa.dk

Du kan få mere viden om indflydelse på arbejdspladsen og arbejdsmiljøforskerens gode råd ved at lytte til episoden "Vi skal ha' det godt på jobbet - 9 afgørende faktorer for arbejdsmiljøet" herunder.

Typer af indflydelse

Arbejdsopgaver
Medarbejdere oplever indflydelse, når de har
medindflydelse på:

 • Hvordan man løser opgaverne.
 • Hvordan man prioriterer opgaverne.
 • I hvilken rækkefølge opgaverne løses.
 • Hvornår opgaverne er løst.

Relationer
Medarbejdere oplever indflydelse, når de:

 • Udveksler synspunkter og viden.
 • Har en stemme
 • Føler sig involveret i de daglige. arbejdsprocesser
 • Påvirker andre og bliver påvirket af andre.

Identitet
Medarbejdere oplever indflydelse som:

 • En personlig værdi.
 • En eksistentiel faktor.
 • Relateret til selvværd og selvforståelse.

Kilde: nfa.dk