Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed for dig, som er nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer, der gør, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

Generelle kriterier

For at kunne søge om seniorpension, skal du opfylde nogle generelle kriterier. Du skal:

  • højst have seks år til folkepensionsalderen.
  • have din arbejdsevne varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
  • have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

For at få seniorpension skal du også opfylde kravene til bopæl og statsborgerskab 

Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job.  

Forløb

Du skal søge om seniorpension hos din kommune. Pr. 1. januar 2021 skal du søge om seniorpension hos den centrale myndighed Pensionsenheden. Ansøgningen skal ske digitalt.  

Ansøgningen kan tidligst indgives 6 måneder før du har ret til seniorpension. Du har ret til seniorpension tidligst 6 år før, du når pensionsalderen. Din pensionsalder afhænger af, hvornår du er født. På siden om efterløn kan du også se, hvornår du når folkepensionsalderen

Det er kommunerne, der står for administration og tildeling af seniorpension. På sigt skal ATP overtager ansvaret for tildeling af seniorpension, men det er endnu uvist, hvornår de er klar til at overtage opgaven. 

meget får du i seniorpension

Du kan få 19.092 kr. (2020) før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2020 få 16.229 kr. før skat.

Førtidspension fra PKA

Hvis du bliver tilkendt offentlig seniorpension, har du også ret til at modtage førtidspension fra PKA. Den månedlige ydelse er, ligesom øvrig pension, beregnet på grundlag af dine indbetalinger til pension, så satsen her vil være individuel og skattepligtig.

Vi hjælper med råd og vejledning

Vi kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til dine muligheder for at søge om seniorpension.

Book en samtale med en socialfaglig konsulent