Hjælp ved funktionsnedsættelse

Der er flere muligheder for hjælp til at komme i job og uddannelse, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vanskeliggør eller hindrer dig i at arbejde eller gennemføre en uddannelse, er der flere ordninger, som skal ligestille dig med andre uden handicap og hjælpe dig til at komme i arbejde eller gennemføre en uddannelse.
Ønsker du at søge om hjælp til en eller flere af ordningerne, skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Du kan læse om hjælpemulighederne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: Handicapområdet

På Uddannelsesstyrelsens hjemmeside kan du læse om: Specialpædagogisk støtte (SPS) og handicaptillæg

Ring til Socialrådgivningen

Er det første gang, du henvender dig, eller handler din henvendelse om en ny sag med en kort frist, så ring til os på tlf. 33 15 10 66.