Hjælp ved funktionsnedsættelse

Der er flere muligheder for hjælp til at komme i job og uddannelse, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vanskeliggør eller hindrer dig i at arbejde eller gennemføre en uddannelse, er der flere ordninger, som skal ligestille dig med andre uden handicap og hjælpe dig til at komme i arbejde eller gennemføre en uddannelse.
Ønsker du at søge om hjælp til en eller flere af ordningerne, skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Du kan læse om hjælpemulighederne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: Handicapområdet

På Uddannelsesstyrelsens hjemmeside kan du læse om: Specialpædagogisk støtte (SPS) og handicaptillæg

Har du brug for hjælp?

Kontakte socialrådgivningen direkte på telefon 3315 1066, hvis det er første gang, du henvender dig, eller hvis din henvendelse handler om en ny sag med en kort frist