Nye delegerede i kampvalg om pladsen

Flere engagerede medlemmer skal nu kæmpe om at få en plads i Din Sundhedsfaglige A-kasses delegeretforsamling. 70 pladser skal fordeles for de næste fire år.

Nyheder 4. marts 2024

Valget gennemføres fra 4. marts kl. 09.00 til 27. marts 2024 kl. 12.00. Med din stemme kan du nu være med til at vælge hvilke kandidater, der skal repræsentere dig og/eller dit fag.

Din stemme er vigtig
Du har nu mulighed for at få indflydelse på sammensætningen af kommende delegerede. De delegerede er medlemsrepræsentanter for alle syv faggrupper, og de har direkte medindflydelse på større og fremtidige beslutninger for udviklingen af Din Sundhedsfaglige A-kasse. Det er fx de delegerede, som fastlægger prisen det årlige kontingent for et medlemskab af A-kassen.

Vi opfordrer dig til at gøre brug af din stemme nu, og vi ønsker bredde og mangfoldighed i repræsentationen af delegerede medlemmer.

Sådan stemmer du
Valget gennemføres digitalt. De opstillede kandidater er præsenteret med korte begrundelser for deres opstilling og baggrund. Opstillingen er i to valggrupper, som er opdelt på sygeplejerskegruppen og øvrige seks faggrupper. Valget gennemføres særskilt for de to valggrupper, og der stemmes på kandidater fra din faggruppe.

For sygeplejerskegruppen er valget opdelt i de fem regioner, hvorfor stemmer afgives i din bopælsregion. For de seks øvrige faggrupper afgives stemmer landsdækkende for hver faggruppe.

Alle syv faggrupper er sikret politisk repræsentation i delegeretforsamlingen, og antallet af pladser er fordelt ud fra medlemstal. Kandidaternes stemmetal er afgørende for hvem, der bliver valgt som delegerede eller bliver suppleanter eller ikke vælges. 

Sidste frist for at stemme var 27. marts 2024 kl. 12.00. 

Forperson Harun Demirtas og næstforperson Margrethe Boel opfordrer alle stemmeberettigede til at bruge deres stemme:

"Vi håber, at du vil tage aktiv del og gøre din stemme gældende i valget, så vi sikrer medlemsdemokratiet og mangfoldighed i delegeretforsamlingen for Din Sundhedsfaglige A-kasse." 

 

Rollen som delegeret
Delegeretforsamlingen er Din Sundhedsfaglige A-kasses øverste myndighed. 70 delegerede har medindflydelse på de overordnede beslutninger, herunder bl.a. valg af hovedbestyrelsen og fastsættelse af kontingent og mødes én gang hvert andet år.

De delegerede ser vi også som ambassadører for a-kassen og med mulighed for at bidrage med konstruktive input til udvikling og prioriteringer. Delegerede bliver løbende orienteret om a-kassens arbejde og modtager referater fra hovedbestyrelsesmøderne.

 

 

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 4. marts 2024

Se alle nyheder

Følg valget

Se den aktuelle stemmeprocent.

Se stemmeprocent