Studiemedlemmer kan nu arbejde mere og fortsat få kontingentfritagelse

En hurtig politisk beslutning åbner nu op for, at studiemedlemmer i a-kasserne kan have en øget indtægt ved siden af studiet og fortsat være gratis studiemedlem. Indtægtsloftet ved kontingentfritagelse er således hævet med 4.000 kr. om måneden for 2022.

Nyheder 21. september 2022

15. september 2022 vedtog Folketinget at forhøje indtægtsloftet for studerende, der er kontingentfritaget i a-kassen. Dermed kan en studerende nu arbejde ekstra ved siden af studiet uden at miste sit gratis medlemskab.

Det er en ændring, som Din Sundhedsfaglige A-kasse er meget tilfredse med – særligt, fordi den er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

”Flere af vores medlemmer har ydet en ekstra indsats under Covid-19 samt i 2022 og medvirker aktivt til at sikre kræfter til et travlt sundhedsvæsen. Vi er derfor ekstremt glade for, at der er lyttet til vores ønske om at give plads til flere arbejdstimer og indtægter, uden at de studerende kommer i klemme,” fortæller Anni Pilgaard, der er formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse og fortsætter;

”Vi har oplevet, at flere studerende rammer indtægtsloftet til trods for, at de netop yder en vigtig samfundsmæssig jobindsats. Det er derfor et virkelig vigtigt signal, at man politisk har forhøjet indtægtsloftet i hele 2022.”

Sådan ser det nye indtægtsloft ud for studerende

Som studerende kan du blive fritaget for at betale kontingent for dit medlemskab af a-kassen, hvis du er under 30 år og din indtægt ved siden af studiet ikke overstiger det såkaldte indtægtsloft.

Førhen måtte din indtægt i perioden med kontingentfritagelse ikke overstige den maksimale dagpengesats (19.351,00 kr. pr. måned i 2022). Men med den nye politiske beslutning er indtægtsloftet forhøjet med 4.000 kr. om måneden. Det svarer til et indtægtsloft på 23.351,00 kr. pr. måned i 2022.

Idet bestemmelsen er gældende med tilbagevirkende kraft fra årets start, bliver det samlede årlige indtægtsloft for 2022 forhøjet til 280.212,00 kr. Det betyder, at fritagelsesperioden for 2022 vil være omfattet af det nye årsbeløb.

Du får besked, hvis du er omfattet af det nye indtægtsloft

”Vi har ikke haft mulighed for at vejlede medlemmerne om forhøjelsen af indtægtsloftet før nu, da vedtagelsen først er truffet 15. september,” fortæller Susanne Sehested Henriksen, der er chef for Økonomi, Jura og HR i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Hun fortæller, at der nu arbejdes på at kontakte de medlemmer, der kan være omfattet af den nye mulighed. Det kan således også være medlemmer, der allerede har modtaget en afgørelse fra a-kassen, men grundet de nye regler ikke længere har mistet deres tidligere kontingentfritagelse.

”Vi ved, der er nogle medlemmer, som skal have deres sag genoptaget efter det nye indtægtsloft. Vi mener dog, det er meget positivt for de enkelte medlemmer, der får denne nye mulighed. En mulighed, som vi er meget tilfredse med,” afslutter Susanne Sehested Henriksen.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 21. september 2022

Se alle nyheder