Digitale møder skal også være en del af fremtiden

Efter et års erfaring med digitale møder melder formanden for Din Sundhedsfaglige A-kasse, at de digitale møder er kommet for at blive. En holdning, der bliver bakket op af de ledige medlemmer i en ny medlemsundersøgelse.

Nyheder 19. marts 2021

”Vi har hele tiden ment, det er en god idé at bevare de digitale møder og allerede tilbage i august, kom jeg med en klar opfordring til at sætte mødeformen for de ledige fri,” siger Anni Pilgaard, Formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA).

Siden maj 2020 har Din Sundhedsfaglige A-kasse nemlig holdt digitale CV- og rådighedsmøder med de ledige medlemmer, der søger job som bl.a. sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Selvom det i første omgang krævede en ekstra indsats at omlægge mødeformen, så er både DSA og ikke mindst medlemmerne glade for den digitale mulighed, hvilket understreges i den ny medlemsundersøgelse fra DSA.

Stor tilfredshed hos medlemmerne

Samlet set er der stor tilfredshed med de digitale møder. I undersøgelsen fremgår det, at hele 63 procent af de adspurgte synes, at de gennemførte møder har fungeret godt eller meget godt, og at 55 procent af deltagerne ønsker, at de lovpligtige møder skal foregå online eller via telefon i fremtiden.

Argumenterne for at bevare onlinemøder er i høj grad den korte transporttid (81%), og at mødeformen gør det lettere for medlemmerne at planlægge (73%). Derudover er der flere, som føler sig bedre tilpas ved at sidde derhjemme (27%).

”Vi har altid sat en ære i at møde vores medlemmer med stor professionalisme, faglighed og høj kvalitet. Vi har da også altid høstet stor anerkendelse for vores personlige og nære møde med medlemmerne. Derfor er vi naturligvis stolte over, at vi har formået at bringe denne nære kontakt med over i den digitale verden og med så stor en succes,” siger Anni Pilgaard.

Mere frihed og tillid

Nu er både DSA og medlemmerne rustet til at kunne gribe det digitale møde med lige stor tilfredshed og udbytte som det personlige, og det er tid til, at Beskæftigelsesministeren, Peter Hummelgaard, slipper de mange formkrav og giver plads til fremtiden og viser tillid til ledige, a-kasser og jobcentre.

En mulighed for at give valgfrihed i kontakten med medlemmerne vil ikke alene skabe en stor frihed for medlemmerne, det vil også være en væsentlig samfundsmæssig gevinst og begrænse fx tid på landevejene til gavn for både medlemmerne og DSA.

Også på landsplan viser en undersøgelse blandt landets kommunale ledere, som VIVE har foretaget for Social- og Ældreministeriet, at de nye digitale løsninger har vundet indpas. 67 procent af de kommunale ledere vurderer, at tiltagene har positiv indvirkning på borgerne, og halvdelen af de adspurgte ledere vurderer også, at de nye tiltag har ført til hurtigere hjælp og rådgivning til borgerne.

Derudover viser undersøgelsen, at coronakrisen har skabt en anden og mere ligeværdig form for kontakt mellem kommunen og borgerne. Borgerne skal ikke længere møde på jobcentrene ude i kommunerne og sidde foran en jobkonsulent. De kan i stedet mødes online og på mere neutral grund, hvilket for mange kan virke mindre intimiderende. Læs mere om undersøgelsen fra VIVE.

Fakta om DSAs medlemsundersøgelse

Hvert år gennemfører Din Sundhedsfaglige A-kasse en medlemsundersøgelse med repræsentanter fra samtlige seks faggrupper; sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere.

Dette års medlemsundersøgelse er gennemført i uge 6 og 7 i 2021 med deltagelse af 2.742 medlemmer. Der er 345 besvarelser fra ledighedsberørte medlemmer, som i 2020 har gennemført CV-samtaler med DSA som del af et lovpligtigt kontaktforløb.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 19. marts 2021

Se alle nyheder