Det er tid til at styrke dagpengene

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har udarbejdet et fair og nødvendigt forslag om at styrke dagpengene på det danske arbejdsmarked. Forslaget bygger på en trappemodel, hvor dagpengesatsen forhøjes i den første del af ledighedsperioden for derefter at falde til et lavere og ensartet niveau. Det er der god logik i, mener Anni Pilgaard, formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse .

Nyheder 22. marts 2021

En politisk beslutning om at forringe dagpengevilkårene systematisk hen over en årrække har resulteret i, at gabet imellem løn og dagpenge i dag er blevet alt for stort, og at dagpengene slet ikke følger den almindelige løn- og prisudvikling. En månedlig dagpengeydelse på maksimalt 19.322 kr. er så langt fra det indkomstgrundlag, der gælder for de fleste lønmodtagere.

Det er et problem, vi kan undgå med den nye og forbedrede trappemodel, som FH har lagt frem til forhandling.

Formand for Din Sundhedsfaglige a-kasse, Anni Pilgaard udtaler: ”Vi kan simpelthen ikke være det bekendt længere. Flere millioner mennesker betaler troligt ind til vores fælles sikkerhedsnet år efter år, og når uheldet så er ude - og den enkelte bliver ramt af ledighed – Ja, så kvitterer vi med en ydelse, der er så lav, at den hører en helt anden tid til. Det kan vi godt gøre bedre, og det er på tide, at vi gør noget ved det.”

Og Anni Pilgaard fortsætter: ”Hvad enten vi ser på ledighedsbilledet eller vi taler med vores medlemmer, så er billedet det samme. Dagpengemodtagere er både ihærdige efter - og lykkes faktisk ofte med - at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet allerede indenfor få uger eller måneder som ledige. Det er derfor ikke alene fair og rimeligt, men også økonomisk gangbart, at løfte dagpengene i den første tid af ledighedsperioden”.

Hvem får glæde af en forbedret dagpengemodel?

Kernen i forslaget om en trappemodel er, at medlemmer, som har betalt fuldt medlemskab af en a-kasse igennem 2 år får ret til op til 2.000 kr. ekstra om måneden, imens medlemmer med 4 års medlemskab får ret til 4.000 kr. ekstra om måneden. Den forhøjede sats udbetales kun i de første 3 måneder af ledighedsperioden, og for begge grupper gælder desuden et krav om 2 års sammenlagt fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 3 år.

Anni Pilgaard uddyber sin tilfredshed med modellen: ”Jeg synes, at det er en god model, der også er i overensstemmelse med vores medlemmers ønsker. Dagpengene skal give reel økonomisk tryghed, hvis jobbet forsvinder. Og de skal være en del af det sikkerhedsnet, som giver den enkelte tryghed til at skifte job og til at gribe nye muligheder. Denne tryghed skal vi værne om, fordi den kommer os alle til gode som et attraktivt og fleksibelt arbejdsmarked”.

”Trappemodellen er et seriøst forslag, som viser vejen til politisk handling, før det er for sent. Så det er bare om at komme i gang på Christiansborg”, lyder opfordringen fra Anni Pilgaard.

Glem ikke dimittenderne

Midt i arbejdet med at modernisere den danske dagpengemodel, er det vigtigt, at dimittenderne ikke bliver glemt. På landsplan har de nyuddannede en stigende ledighed, og Covid-19 har for mange gjort det sværere at komme ind på arbejdsmarkedet. Forslaget om styrkelse af dagpengene er ikke rettet mod dimittenderne, og de får ikke direkte adgang til den nye trappemodel. Dimittender har i stedet en hurtig og tryg adgang til at modtage dagpenge på en lavere sats, når de afslutter deres uddannelse.

Anni Pilgaard har derfor endnu en opfordring til politikere og a-kasser:
”I Din Sundhedsfaglige A-kasse optager vi løbende nye medlemmer, som afslutter deres uddannelse og står på spring for at gøre en forskel på det sundhedsfaglige arbejdsmarked. Hvad enten man dimitterer som professionsbachelor eller som kandidat, så er det allerstørste ønske for vores medlemmer at komme hurtigst muligt i arbejde. Under Covid-19 har vi set, at arbejdsmarkedet lukkede ned for en tid selv for nogle af vores nyuddannede. Derfor er det afgørende, at der også fra politisk side kommer puljer eller ordninger, hvor fokus er på at hjælpe netop denne gruppe godt i gang med arbejdslivet. Der er brug for, at vi søsætter nye tiltag og initiativer, som tager hånd om vores unge medlemmer”, udtaler Anni Pilgaard.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 22. marts 2021

Se alle nyheder