Retten til dagpenge og supplerende dagpenge er forlænget frem til 30. juni 2020

Grundet COVID-19 og den helt specielle situation Danmark er i, er flere dagpengeregler midlertidigt ophævet i perioden 1. marts til 30. juni 2020. Hvilken betydning det har for dig, kan du læse mere om her.

Nyheder 6. maj 2020

Du bruger ikke af dine dagpenge

Dagpenge, du får udbetalt i perioden 1. marts til 30. juni 2020, bliver ikke talt med i dit samlede forbrug af dagpenge. Det vil sige, du pr. 1 juli har det samme tilbage i dagpenge, som du havde 29. februar 2020.

Reglen gælder for alle, uanset om du er på dagpenge, eller du bliver ledig i perioden. Bliver du ledig i perioden, begynder du først at bruge af din dagpengeret efter 30. juni 2020.

Beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt ophævet

Indtil videre er det ikke et krav, at du skal deltage i samtaler i jobcenteret og hos os, eller at du skal i aktivering, fordi beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er ophævet. Det er heller ikke et krav, at du skal registrere i jobloggen eller søge et bestemt antal job hver måned. Vi anbefaler dog, at du opretter et CV på jobnet.dk, holder dit CV aktivt og fortsat søger job i det omfang, du kan.

Bemærk, du i hele perioden stadig skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og have ophold og bopæl i Danmark.

 

Du kan først få en karensdag i juni

Normalt bliver du trukket et beløb, som svarer til en dags dagpenge, hvis du har arbejdet mindre end 148 timer i en 4-måneders periode. Den ene dags dagpenge du bliver trukket, kaldes for en karensdag. I perioden 1. marts til 30. juni 2020 kan du dog ikke få en karensdag, og dermed blive trukket en dags dagpenge.  

 

Har du fået besked om, at du får en karensdag i perioden 1. marts til 30. juni 2020, skal du se bort fra den. Det skyldes nemlig en fejl, da vi ikke har kunne nå at ændre opsætningen af vores IT-system hurtigt nok, efter regeringen vedtog en regel om suspension af karensdage i perioden.

Er du allerede blevet trukket et beløb svarende til en dags dagpenge i perioden, får du dem betalt tilbage hurtigst muligt.

Du bruger ikke dine supplerende dagpenge

Du kan arbejde på nedsat tid og få supplerende dagpenge i 30 uger. I perioden 24. februar til 30. juni 2020 (uge 9 til 26) er dit forbrug af supplerende dagpenge sat på pause. Det betyder, at du efter uge 26 har det samme antal uger med supplerende dagpenge, som du havde i uge 9.

Har du opbrugt dine supplerende dagpenge før uge 9, gælder reglerne ikke for dig. Du får derfor ikke forlænget perioden, hvor du kan få supplerende dagpenge.

Ferie inden 30. juni?

Holder du ferie på feriedagpenge i perioden frem til 30. juni 2020, forbruger du som normalt af de feriedagpenge, du har optjent. Normalt vil dage med feriedagpenge også tælle som dagpengeforbrug, men da dagpengetællerne er sat på pause i øjeblikket, er det altså kun dine opsparede feriedagpenge, du forbruger i denne periode og ikke din dagpengeret.

 

Din dagpengetæller på Jobnet.dk er ikke korrekt

Vi arbejder pt. på at indrette vores IT-system efter de midlertidige dagpenge, som blev vedtaget 27. marts 2020. Det kan betyde, at dine dagpengetællere på jobnet.dk ikke er korrekte. 

Har du før den 27. marts fået et brev om, at din dagpengeret eller ret til supplerende dagpenge udløber i marts, april, maj eller juni måned? Så skal du se bort fra brevet grundet de midlertidige regler.  

 

Vi sender i disse dage brev om ændringerne i dagpengereglerne frem til 30. juni til alle vores ledige medlemmer og vi kontakter dig, når du igen har normale pligter som ledig. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du spørgsmål.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 6. maj 2020

Se alle nyheder