Opfordring efter COVID-19: Sæt mødeformen med de ledige fri

Som en del af genåbningen har Din Sundhedsfaglige A-kasse holdt de obligatoriske CV-møder med ledige medlemmer digitalt. Den digitale mødeform har vist sig gavnligt for både medlemmer og a-kasse, og derfor mener formanden for a-kassen, at det skal være muligt at forsætte de digitale møder i fremtiden.

Nyheder 11. august 2020

Når et medlem melder sig ledig, er det et krav, at de skal deltage i et såkaldt CV- og rådighedsmøde i a-kassen inden for 2 uger. Før COVID-19 skulle det ske ved fysisk fremmøde, men indtil 1. oktober 2020 er lovgivningen lavet om, så a-kassen må holde disse møder digitalt.

 

Formand for Din Sundhedsfaglig A-kasse, Anni Pilgaard, ser gerne, at den digitale mødeform kan få lov at forsætte fremadrettet, da erfaringerne fra a-kassen viser, at mødeformen giver fleksibilitet til både medlemmer og medarbejdere, og at kvaliteten i tilbuddet bevares.

 

”Vi anbefaler helt klart, at politikerne sætter selve mødeformen i beskæftigelsesindsatsen fri og lader både jobcentre og a-kasser bruge deres erfaringer fra COVID-19 med digitalt fremmøde fremfor at fastholde tidligere krav om personligt fremmøde. Både jobcentre og a-kasser skal kunne prioritere om et lovpligtigt møde med ledige skal ske digitalt eller fysisk”, siger Anni Pilgaard.

 

Lad fornuften råde og grib de digitale muligheder

Siden 27. maj har Din Sundhedsfaglige A-kasse holdt digitale CV-møder med ca. 900 ledige medlemmer, der søger job som bl.a. sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Selvom det i første omgang krævede en ekstra indsats at omlægge mødeformen, så er både medlemmerne og a-kassen glade for den digitale mulighed.

 

”Vores ledige medlemmer kvitterer for informative møder, hvor dialogen er intakt. Vi kan konstatere, at vi fastholder professionalisme, faglighed og kvalitet, selvom vi benytter en digital løsning”, fortæller Anni Pilgaard. Hun ser også, at den digitale løsning er en væsentlig økonomisk og ressourcemæssig effektivisering, der er til gavn for både medlemmer og a-kassen.

 

”Tidsforbruget koncentreres på at afholde de lovpligtige møder fremfor fx tid til transport og lokalebooking. Det er også en dimension, som er vigtig for den samlede samfundsøkonomi – og særligt i en tid med et stigende pres på jobcentre og a-kasser for at håndtere et øget antal ledige”, konstaterer Anni Pilgaard.

 

Derfor mener hun også, at der ikke må være nogen tvivl om, at det mest fornuftige er at sætte mødeformen fri.

 

”Lad nu fornuften og fagligheden råde og grib de digitale muligheder, som her i COVID-19 har betydet, at der er blevet taget hånd om endda et stigende antal ledige. Vi skal alle tage ved lære af de forandringer, COVID-19 har skabt, og det gælder især inden for beskæftigelsesindsatsen”, lyder opfordringen fra Anni Pilgaard.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 11. august 2020

Se alle nyheder