Ny hovedbestyrelse i Din Sundhedsfaglige A-kasse

Sygeplejerske Anni Pilgaard blev genvalgt som formand, og Charlotte Graungaard, der er radiograf, genvalgt som næstformand, da Din Sundhedsfaglige A-kasse havde delegeretmøde torsdag 29. oktober 2020. Her valgte 45 fremmødte delegerede også en ny hovedbestyrelse for den kommende 2-årige periode.

Nyheder 30. oktober 2020

 


Medlemmer af den nye hovedbestyrelse:

Formand: Anni Pilgaard

Næstformand: Charlotte Graungaard

 

Sygeplejerskegruppen:
Anja Hoyer Didriksen
Hanne Krogh
Helle Kjærager Kanstrup
Jacob Gøtszche
John Christiansen
Kristina Helen Robins

Suppleant: Leif Strickertsson

Øvrige faggrupper:
Katja Wienmann Bramm, bioanalytiker
Margrethe Boel, ergoterapeut
Mette Kjærulff, fysioterapeut
Tine Nielsen, fysioterapeut

Suppleanter:
Anne Theilgaard Jacobsen, ergoterapeut
Mette Rotesan Holm, jordemoder

Stadig Danmarks billigste a-kasse
Delegeretforsamlingen er a-kassens øverste myndighed. Udover at vælge formand og hovedbestyrelse, vedtager de også a-kassens kontingent (administrationsbidrag). På torsdagens møde besluttede forsamlingen at fastholde administrationsbidraget 83 kr. om måneden, hvilket fortsat gør Din Sundhedsfaglige A-kasse til Danmarks billigste a-kasse. At være billigst er ikke et mål i sig selv, fortalte formand Anni Pilgaard på mødet:

Kontingentet til a-kassen består af et forsikringsbidrag og et administrationsbidrag. Forsikringsbidraget fastsættes af og går direkte til staten. Det er ens for alle a-kasser. Administrationsbidraget fastsættes af a-kassen og går til selve driften af a-kassen og de tilbud, der udbydes til medlemmerne.

Udhuling af dagpenge – 10 måneders værdi skal nu række hele året
I en tid med Covid-19 har vi oplevet mere utrygge arbejdsvilkår, større utryghed i ansættelsen og for flere, er jobbet forsvundet.

Så emnet om den forsatte udhuling af dagpengene er desværre ikke blevet mindre aktuelt.

Dagpengene er gennem de sidste 10 år blevet udhulet så meget, at man som ledig i dag skal klare sig for et beløb svarende til blot 10 måneders dagpenge i stedet for 12, fortalte Anni Pilgaard:

Forestil jer, at der var 2 måneder om året, hvor I ikke fik udbetalt løn. Det, tænker jeg, ville gøre det svært at få hverdagen til at hænge sammen for de fleste”.

Derfor var udhulingen af dagpengene også et vigtigt emne, som blev taget op på mødet. Der var en engageret debat om, hvordan Din Sundhedsfaglige A-kasse sammen med de andre faglige organisationer og a-kasser kan sætte dagpengene på den politiske dagsorden. Holdningen fra de delegerede er klar. Udviklingen skal vendes, og dagpengene skal løftes og følge med tiden.

Nye skridt med digitalisering
For første gang blev delegeretmødet gennemført digitalt. Forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes anbefalinger sætter en ny ramme, som også Din Sundhedsfaglige A-kasse skal agere i. Via Teams og chat kom delegeretforsamlingen trygt og godt igennem mødet.

De sidste mange måneder har a-kassen skulle handle hurtigt og flytte temamøder, samtaler med ledige og løfte opgaverne digitalt. Nye webinarer og nye digitale efterlønsmøder har set dagens lys. Og gennem hurtig omstilling har medarbejdere i Din Sundhedsfaglige A-kasse grebet Facebook-streaming og Teams-møder med studerende og nyuddannede. Og der har været skruet op for tilbud om individuelle sparringssamtaler, så der er hjælp at hente for den enkelte.

De delegerede roste Din Sundhedsfaglige A-kasse for den hurtige digitale omstilling, at DSA trods restriktioner formår at give medlemmerne en nærværende i dialog og bevare spændende tilbud til medlemmerne. Anni Pilgaard kvitterede delegeretforsamlingen for deres ros og fremhævede, at:

Teknologien er parat, DSA er klar og har startet en udvikling, der giver medlemmerne øget og demokratisk adgang til en lang række af vores tilbud på tværs af geografiske skel og andre begrænsninger. Snart præsenteres en ny hjemmeside og nyt Mit DSA – og der er ambitioner om mere de to kommende år”.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 30. oktober 2020

Se alle nyheder