Samarbejdspartnere

I Din Sundhedsfaglige A-kasse har vi et nært og godt samarbejde med foreningerne for vores 6 faggrupper.

 

Danske Bioanalytikere er fagforening for 6.500 medlemmer, der arbejder med bioanalytikerarbejde.

Det er Danske Bioanalytikeres formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser samt at arbejde for øget medbestemmelse på arbejdspladserne.

> Danske Bioanalytikere

Dansk Sygeplejeråd (DSR) er en partipolitisk uafhængig fagforening, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold og organisatoriske interesser for sygeplejersker.

DSR er en fagforening med OK-mærke. Det betyder, at vi har et unikt kendskab til vores medlemmers fag, og at vi forhandler overenskomster med arbejdsgiverne.

> Dansk Sygeplejeråd

Danske Fysioterapeuter er fag- og interesseforening for 16.000 fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende.

Medlemmerne er ansat på sygehuse, plejehjem, kommuner, private virksomheder mv. og selvstændige med egen klinik eller indlejere på klinik

> Danske Fysioterapeuter

Logo Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen er professions- og fagforening for godt og vel 9.500 ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende.

> Ergoterapeutforeningen

Logo Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen er din faglige organisation og det professionelle samlingspunkt for både uddannede jordemødre og studerende.

Jordemoderforeningen arbejder på flere niveauer for at forbedre forholdene for jordemødre og for gravide og deres familier.

> Jordemoderforeningen

Logo Radiograf Rådet

Radiograf Rådet er både den overenskomstbærende fagforening for danske radiografer og radiografstuderende og en faglig forening med radiografien i centrum.

> Radiograf Rådet

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.

Se åbningstider