Meld dig ind som studiemedlem

Melde dig ind senest et år før, du er færdig med din uddannelse for at få ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

Meld dig ind

Du kan blive medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, hvis du læser til:

Bioanalytiker
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Jordemoder
Radiograf
Sygeplejerske
Du kan også blive medlem hos os, hvis du læser en kandidatuddannelse inden for sundhedsområdet.

Du kan godt være medlem af DSA, selvom du ikke er medlem af en faglig organisation.

Gratis for dig under 30 år

Bliver du færdig med din uddannelse, inden du fylder 30 år, er det gratis at være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse under hele din uddannelse. Du kan blive fritaget for kontingent fem år samlet set, mens du er under uddannelse. Dog er der nogle betingelser, du skal opfylde for at blive optaget som gratis studiemedlem.

Læs mere om betingelserne for at blive optaget som gratis studiemedlem.

Er du over 30 år kan det stadig betale sig

Er du studerende og over 30 år skal du som udgangspunkt betale kontingent. Det kan dog stadig betale sig at være medlem et år før uddannelsen slutter, så du får dagpengeret fra første dag. Er du over 30 år, kan du med fordel nøjes med at betale kontingentet som deltidsforsikret, så længe du studerer. Udgiften til kontingent er hurtigt tjent ind, hvis du får dagpenge i bare en måned.

Er du over 30 år, kan du under visse betingelser blive gratis studiemedlem.

Læs mere om betingelserne for at blive optaget som studiemedlem over 30 år.