Læser du til sundhedsplejerske

Når du læser til sundhedsplejerske, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Uddannelsen til sundhedsplejerske er normeret til 90 ECTS point, og derfor har du mulighed for at søge om dagpenge som nyuddannet, når du har afsluttet din uddannelse.

Hvis du skal have dagpengeret som nyuddannet, kan du dog tidligst få ret til dagpenge som nyuddannet 18 måneder efter, du begyndte på dit studie. Det vil sige, at hvis du afslutter dit studie efter 17 måneder, kan du først søge om dagpenge efter 18 måneder.

Der kan være andre regler, hvis du har ret til dagpenge som lønmodtager. Kontakt os derfor for vejledning.

Som studerende på sundhedsplejerskeuddannelsen har du allerede en uddannelse som sygeplejerske, og du har højst sandsynligt også erhvervserfaring. Derfor er du måske allerede medlem af DSA, når du begynder på uddannelsen. Du overvejer måske, om det kan betale sig at beholde dit medlemskab, eller om du skal melde dig ud? Måske er du slet ikke medlem, og skal du så vente med at melde dig ind? Det kan du blive klogere på her.

Det er en fordel af forblive medlem

Fortsætter du med at være medlem hos os, mens du læser, giver det dig mange fordele, også selv om du måske ikke kan få gratis studiemedlemskab.

En økonomisk fordel

De fleste, der begynder på sundhedsplejerskeuddannelsen, er allerede medlem af DSA og har været det i mindst 1 år. De har ofte også haft mindst 1 års arbejde i medlemsperioden, før de startede på uddannelsen. Gælder det også for dig, opfylder du muligvis kravene til dagpenge som lønmodtager, når du begynder på uddannelsen. Har du ikke fået job lige efter din uddannelse, vil du derfor muligvis kunne søge om dagpenge som lønmodtager – og det kan ofte betale sig. Dagpengesatsen for en lønmodtager kan nemlig være højere end dagpengesatsen for en dimittend.

Ring til os lige efter din sidste eksamen, så vurderer vi, om det bedst kan betale sig for dig at søge dagpenge som lønmodtager eller som nyuddannet. Det er vigtigt, du ringer til os senest 14 dage efter din sidste eksamen, da det er sidste frist for at skifte status fra studerende til nyuddannet, hvis du vil have ret til dagpenge som nyuddannet. Men husk, du må ikke skifte status til fra studerende nyuddannet, hvis du vil søge om dagpenge som lønmodtager.

Se satserne for dimittender og lønmodtagere

Se hvad et medlemskab koster

Hvornår starter dagpengeretten?

Fordelen ved at være studiemedlem er, at du kan undgå en karensperiode – det vil sige en hel måned uden dagpenge. Derfor kan du få dagpenge fra det tidspunkt, du afslutter uddannelsen. Du kan dog først få dagpenge fra det tidspunkt, hvor der er gået 18 måneder, fra du begyndte på uddannelsen. Starter du fx på din uddannelse 3. januar 2017 og har sidste eksamen 21. juni 2020, kan du først få dagpenge fra 3. juli - altså 18 måneder efter studiestart.

Har du ret til dagpenge som lønmodtager og vælger at søge dagpenge som lønmodtager frem for dimittend, har du ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen, uanset om der er gået 18 måneder eller ej.

Betingelser for dagpengeret som lønmodtager

For at få dagpenge på baggrund af lønarbejde, er det en betingelse, at du som minimum har haft 1 års arbejde samtidig med, du har været medlem af en a-kasse. Arbejdet skal desuden være udført inden for de seneste 3 år forud for, du melder dig ledig. Derfor må du ikke være mere end 2 år om din uddannelse som sundhedsplejerske, hvis du vil have dagpenge på baggrund af dit lønarbejde efter endt uddannelse.

Mulighed for orlov med dagpengeret som lønmodtager

Det giver dig også den frihed, at du kan afbryde eller tage orlov fra studiet og få dagpenge som lønmodtager med det samme, hvis du har en dagpengeret fra tidligere.

Gratis medlemskab for din under 30 år

Du kan fritages for at betale kontingent, mens du læser, hvis du opfylder visse betingelser.

Læs mere under: Gratis for dig under 30 år

Betingelser for gratis medlemskab, hvis du er fyldt 30 år

Som udgangspunkt skal du betale kontingent, når du er fyldt 30 år. Det er dog i nogle tilfælde muligt at blive kontingentfritaget, mens du læser. Du skal dog opfylde flere krav, end hvis du er under 30 år for at få gratis studiemedlemskab.

Læs mere under: For dig over 30 år

Opfylder du ikke betingelserne for at blive fritaget for kontingent, kan du ikke få gratis medlemskab. Vi anbefaler dog stadig, at du melder dig ind, så du ikke går glip af den første måneds dagpenge. Det kan godt svare sig rent økonomisk.

Deltids- eller fuldtidsforsikret

De fleste, der starter på sundhedsplejerskeuddannelsen, har haft arbejde umiddelbart inden, og har højst sandsynlig optjent retten til dagpenge som lønmodtager. Har du det, vil det sandsynligvis bedst kunne betale sig at forblive fuldtidsforsikret. Det giver nemlig mulighed for at få dagpengesatsen som fuldtidsforsikret frem for dagpengesatsen som deltidsforsikret, hvis du fx bliver ledig, skal på orlov eller du ikke færdiggør din uddannelse.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Er du ikke medlem af DSA, mens du læser

Hvis du ikke har haft minimum et års medlemskab af DSA (eller en anden a-kasse), mens du læste, vil du efter endt uddannelse få en karensperiode på en måned, dvs. at du en hel måned ikke får udbetalt dagpenge. Melder du dig ind senest 14 dage efter, du afslutter studiet, opnår du ret til dagpenge efter karensperioden. Karensperioden tæller fra den dag din uddannelse anses for at være afsluttet, dvs. 18 måneder efter du er begyndt på uddannelsen. Du vil få dagpenge udbetalt med den såkaldte dimittendsats.

Er du medlem af en anden a-kasse, kan du blive overflyttet til DSA og beholde dine medlemsfordele.

Medlemsfordele

Vi kender dit fag og dit arbejdsmarked, og så giver vi dig mange medlemsfordele.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider