Så meget må du tjene som gratis studiemedlem

Som studerende må du maksimalt have en indkomst på 294.806 kr. (2024-tal) om året før skat inkl. din SU for at være gratis studiemedlem. Dette kaldes et indtægtsloft og er ens for alle a-kasser.

Er du studerende og under 30 år, kan du være gratis studiemedlem i a-kasse. Du kan altså blive kontingentfritaget for dit medlemskab.

Dog må din indkomst ikke overstige 294.806 kr. om året (2024-tal) før skat inklusiv din SU. Det svarer til ca. 24.567 kr. om måneden.

Din indtægt beregnes som et gennemsnit henover 1 år. Du må derfor godt tjene mere i nogle måneder, så længe du tjener mindre i andre måneder. Bare din indtægt ikke overstiger det samlede beløb for 1 år. 

1 år følger i denne sammenhæng din indmeldelsesdato og ikke kalenderåret. Du skal derfor holde øje med din gennemsnitlige indtægt, fra du melder dig ind og så 1 år frem. 

Indtægtsgrænsen falder først bort, når du har afsluttet din uddannelse eller ikke længere er gratis studiemedlem - fx fordi du er fyldt 30 år.

Fylder du 30 år, imens du studerer - se mere her

Hvilke indtægter tæller med?

Indtægt såsom renter, lån eller lignende tæller ikke med. Husk dog, at beløbsgrænsen er inklusiv din SU-udbetaling, da dette også er en indtægt. 

Hvordan og hvornår tjekker vi, om din indtægt overstiger beløbet?

Vi modtager automatisk oplysninger om din indtægt fra Staten. Vi tjekker først efter 1 medlemsår, om din indtægt overstiger beløbsgrænsen. 

Hvad sker der, hvis du din indtægt overstiger beløbsgrænsen? 

Overstiger din indtægt på 1 medlemsår beløbsgrænsen for at være gratis studiemedlem, modtager du en opkrævning på kontingent for 1 helt år. 

Se pris for kontingent

Bliv studiemedlem

Læser du til bioanalytiker, psykoterapeuter MPF, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, sygeplejerske kan du blive medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Meld dig ind

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider