Løntilskud

Formålet med ansættelsen er at hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet og give dig flere faglige kompetencer.

Hvis du har været ledig i 26 uger, kan du få et løntilskudsjob. Er du over 50 år eller enlig forsørger, kan du få tilskud, så snart du er blevet ledig og er blevet godkendt af jobcentret. Private arbejdsgivere kan få tilskud til en medarbejder i op til 6 måneder, mens offentlige arbejdsgivere kan få tilskud i op til 4 måneder. 

Læs mere om reglerne for løntilskud

Formålet med ansættelsen er at hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet og give dig flere faglige kompetencer.

Fordele

Du får mulighed for at møde en potentiel ny arbejdsgiver. Samtidig har du god tid til at danne dig et indtryk af stedet, og du får mulighed for at prøve dig selv af i et konkret job.

Der kan også være mulighed for at få dækket omkostningerne til jobrelevant uddannelse undervejs. 

Inden ansættelsen

Når du ansættes med løntilskud, skal der være tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere på fx afdelingen. Ansættelsen skal forinden være drøftet med repræsentanter for de ansatte.

Arbejdsgiveren skal udarbejde ansættelseskontrakten med dig og en ansættelsesaftale med det lokale jobcenter. Jobcentret skal desuden godkende arbejdspladsen.

Løn- og arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår skal følge overenskomsten på området. Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for at beregne løn og arbejdstid. De udbetaler lønnen og får herefter refusion via Socialministeriets Refusionssystem. Hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen svare til, hvad du får i dagpenge, men den må ikke være lavere end 82 pct. af den maksimale dagpengesats. Du får desuden indbetalt pensions- og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige løn. Ved løntilskud i det private skal du have, hvad der svarer til den overenskomstmæssige løn. Pensionsbidrag skal kun betales i det omfang, der er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning.

Transport

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan.
Læs mere om, hvordan du søger befordringsgodtgørelse.

Under ansættelsen

Du skal til udviklingssamtale på lige fod med alle andre ansatte, så du har mulighed for at få feedback på forløbet og få drøftet dine fremtidige jobmuligheder. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på interne stillingsopslag, som du har mulighed for at søge.

Hvis du er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 33 15 10 66.

Transport

Du kan søge om befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan.

Læs mere

Hjælp til jobsøgning

Få hjælp til din jobsøgning, ansøgning, CV og selve jobsamtalen.

Gode råd til jobsøgning