Sygedagpenge som timelønnet

Når du arbejder i kortvarige arbejdsforhold, hvor ansættelsens ophør som regel er aftalt på forhånd, har du oftest ikke ret til løn under sygdom.

Hvis du arbejder i kortvarige arbejdsforhold, hvor ansættelsens ophør er aftalt på forhånd (ansat i vikarbureau som timelønnede/løsarbejder i sygedagpengelovens forstand) har du oftest ikke ret til løn under sygdom, og det kan være svært at opfylde betingelserne for at få sygedagpenge fra kommunen.

Dette skyldes, at retten til sygedagpenge forudsætter, du har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Som løsarbejder er din tilknytning til arbejdsmarkedet afbrudt i de perioder, hvor du ikke er i ansættelse (fx har vagter) eller står til rådighed for arbejdsmarkedet i din a-kasse. Med andre ord betragtes du kun som ansat i de perioder, hvor du faktisk er i beskæftigelse hos arbejdsgiveren.

I det følgende redegøres der for, hvordan du sikrer dig sygedagpenge som timelønnet. Vores vejledning tager afsæt i Ankestyrelsens praksis på området. 

Betingelser for at få sygedagpenge

Når du er ansat som løsarbejder, skal du ved sygdommens indtræden være i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver. Du er i aktuel beskæftigelse, hvis du har arbejdet sidste arbejdsdag før første fraværsdag og skulle have været på arbejde på den første fraværsdag.

Du skal også opfylde et timekrav på mindst 240 arbejdstimer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for din første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder skal du have været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Vi anbefaler derfor, når du arbejder som timelønnet vikar, at du kontakter sygedagpengeafdelingen i din kommune for at få konkret vejledning om, hvordan du sikrer dig sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

Dit medlemskab hos DSA kan også give dig ret til sygedagpenge

Du kan sikre dig ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg på dage, hvor du ikke har arbejde. Det forudsætter, at du er tilmeldt Jobnet som jobsøgende og har søgt om supplerende dagpenge fra os. Du kan læse mere om supplerende dagpenge her.

Selvom du ikke er ledigmeldt og dermed heller ikke har søgt om supplerende dagpenge, kan du alligevel have ret til sygedagpenge fra kommunen. Det gælder i den situation, hvor du opfylder tilknytningen til arbejdsmarkedet og har så mange løntimer forinden din sygemelding, at du ikke ville have ret til supplerende dagpenge.

I denne situation har du ikke frasagt dig retten til supplerende dagpenge, og i disse sager skal kommunen undersøge om beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven er opfyldt.

Mulighed for en højere sygedagpenge sats

Din dagpenge ret i a-kassen kan måske sikre en bedre sygedagpenge beregning (det vil sige en sats svarende til din dagpengesats ved ledighed), når du er sygemeldt som timelønnet vikar. Der er aktuelt ikke en klar praksis for dette i kommunerne, men vores anbefaling er, at du kontakter kommunen og oplyser, at du er fuldtidsforsikret medlem af DSA. Du anbefales - inden henvendelsen til kommunen - at kontakte DSAs dagpenge afdeling med henblik på undersøgelse af din dagpenge ret og dagpenge sats.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Link til lov om sygedagpenge

 

Du kan læse mere i Lov om Sygedagpenge lige her.

Klik her