Sygedagpenge som timelønnet

Når man arbejder i kortvarige arbejdsforhold, hvor ansættelsens ophør som regel er aftalt på forhånd, har man oftest ikke ret til løn under sygdom.

Når man arbejder i kortvarige arbejdsforhold, hvor ansættelsens ophør som regel er aftalt på forhånd (ansat i vikarbureau som timelønnede/løsarbejder i sygedagpengelovens forstand) har man oftest ikke ret til løn under sygdom, og det kan være svært at opfylde betingelserne for at få sygedagpenge fra kommunen. Dette skyldes, at retten til sygedagpenge forudsætter, at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Som løsarbejder er din tilknytning til arbejdsmarkedet afbrudt i de perioder, hvor du ikke er i ansættelse (har vagter) eller står til rådighed for arbejdsmarkedet i din a-kasse. Med andre ord betragtes du kun som ansat i de perioder, hvor du faktisk er i beskæftigelse hos arbejdsgiveren.

I det følgende redegøres der for, hvordan du sikrer dig sygedagpenge som timelønnet. DSAs vejledning tager afsæt i Ankestyrelsens praksis på området. Du kan følge dette link til Ankestyrelsen, hvis du vil læse mere.

Betingelser for at få sygedagpenge

Når du er ansat som løsarbejder, skal du ved sygdommens indtræden være i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver. Du er i aktuel beskæftigelse, hvis du har arbejdet sidste arbejdsdag før første fraværsdag og skulle have været på arbejde på den første fraværsdag. Du skal også opfylde et timekrav på mindst 240 arbejdstimer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for din første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder skal du have været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Dit medlemskab hos DSA kan også give dig ret til sygedagpenge

Du kan sikre dig ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg på dage, hvor du ikke har arbejde. Det forudsætter, at du er tilmeldt Jobnet som jobsøgende og har søgt om supplerende dagpenge fra DSA. Du kan læse mere om supplerende dagpenge her.

Selvom du ikke er ledigmeldt og dermed heller ikke har søgt om supplerende dagpenge, kan du dog alligevel have ret til sygedagpenge fra kommunen. Det gælder i den situation, hvor du opfylder tilknytningen til arbejdsmarkedet og har så mange løntimer forinden din sygemelding, at du ikke ville have ret til supplerende dagpenge.

I denne situation har du ikke frasagt dig retten til supplerende dagpenge, og i disse sager skal kommunen undersøge om beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven er opfyldt.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider