Løn under sygdom

Er du i arbejde, har du som hovedregel ret til løn under sygdom.

Er du sygemeldt i mere end 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden), kan din arbejdsgiver få refunderet den andel af din løn, der svarer til sygedagpengene fra din kommune (sygedagpengerefusion).

Har du brug for vejledning om dine rettigheder om fx løn under sygdom, arbejdsfastholdelse eller opsigelse, skal du kontakte din faglige organisation. DSAs socialfaglige konsulenter vejleder om sociallovgivningens muligheder om arbejdsfastholdelse.

Hvis du er syg, når dit ansættelsesforhold ophører

Er du sygemeldt, når din ansættelse ophører, skal du have sygedagpenge fra din kommune. Du skal henvende dig til kommunen, når din opsigelsesperiode er slut.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider