Jobafklaringsforløb

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få forlænget dine sygedagpenge, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Et jobafklaringsforløb tilpasses dine forudsætninger og behov med henblik på, at du kan bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Et forløb kan vare fra få måneder til højst 2 år. Du har ret til at få et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Du vil under forløbet modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau, der er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.  

Hvis du er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst muligt tilbagevenden til jobbet og inddragelse af din arbejdsgiver. Hvis du modtager løn under sygdom, har din arbejdsgiver ret til refusion for det antal timer, du er ansat. 

Du har ret til en gennemgående og koordinerende sagsbehandler under forløbet. Når du vurderes at være arbejdsdygtig, skal jobafklaringsforløbet ophøre.

Her kan du hente pjece om jobafklaringsforløb.

Læs mere her om jobafklaringsforløb


På hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kan du læse mere om Jobafklaringsforløb.

Klik her