Sådan udfylder du dit dagpengekort

Du kan udfylde dit dagpengekort fra 5. sidste hverdag i måneden. Dagpengene bliver indsat på din NemKonto.

Gå til dagpengekortet

Vi anbefaler dig at udfylde dagpengekortet lige så snart, det bliver tilgængelig på Mit DSA, så du kan få dagpenge udbetalt senest den sidste bankdag i måneden.

Videoguide: Sådan finder og udfylder du dit dagpengekort 

Har du haft indtægter eller andet (fx ferie, barsel, frivilligt ulønnet arbejde eller sygdom), skal du huske at oplyse det på dagpengekortet. Det kan nemlig have betydning for udbetalingen af dine dagpenge.

Du skal have mindst 14,8 timer til udbetaling som fuldtidsforsikret og 12 timer som deltidsforsikret, når evt. ferie, arbejde og andet er fratrukket. Ellers får du ikke udbetalt dagpenge i den pågældende måned.

Deadline: Du kan senest udfylde og indsende dit dagpengekort 1 måned og 10 dage efter periodens udløb – ellers vil ydelsen gå tabt for den pågældende måned.

Læs desuden mere om dine forpligtigelser som ledig, hvis du vil have udbetalt dagpenge.

Det første dagpengekort som nyuddannet

Du skal udfylde dagpengekortet for hele den måned, du søger dagpenge i. Det betyder, at hvis du fx bliver færdiguddannet 15. juni og vil søge om dagpenge for resten af juni måned, skal du udfylde dagpengekortet for hele juni måned. 

Har du haft studiejob eller andet betalt arbejde fx 4. og 8. juni, skal dette også skrives på dagpengekortet - og det er uanset, om arbejdet har været i hverdagen eller weekenden. Dagpengene skal nemlig altid opgøres for en hel måned - og arbejde i måneden kan have betydning for, hvor meget du kan få udbetalt, også selvom det ligger før du blev ledig.

Kortet kan udfyldes fra den 5. sidste hverdag i den måned, du bliver færdiguddannet (eller søger dagpenge i). Du skal herefter i hver måned, du er ledig, udfylde et dagpengekort.

Bliver du fx færdiguddannet midt i juni, kan du udfylde dit første dagpengekort fra 24. juni. Næste gang du kan udfylde dit dagpengekort er så den 5. sidste hverdag i juli måned. Er du tilmeldt vores SMS- og mailservice, får du en notifikation, når du kan udfylde dit dagpengekort. 

Har du ret til dagpenge med forsørgerpligt, skal du også oplyse om dette på det første dagpengekort, du indsender.   

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Mit DSA