Fysioterapeut med eget ydernummer eller CVR-nr.

Som fysioterapeut bliver du anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du som ejer, medejer eller indlejer har eget ydernummer eller CVR-nummer.

Som fysioterapeut bliver du anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du som ejer, medejer eller indlejer har eget ydernummer eller CVR-nummer og fakturerer din hvervgiver eller kunde(r).

Det samme er tilfældet, hvis du er vikar på et ydernummer.

Ny opstart efter et ophør med en hovedbeskæftigelse

Hvis du ledigmelder dig og søger om dagpenge, efter du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, er du omfattet af en særlig regel i en jobsøgningsperiode på 6 måneder.

Reglen betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret – i så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden, også selvom du lukker virksomheden igen i løbet af 6-månedersperioden.

Du kan kun lukke virksomhed én gang, mens du får dagpenge

Vælger du at starte selvstændig virksomhed, mens du er indplaceret i dagpengeperioden, skal du være opmærksom på, at du kun kan lukke en selvstændig virksomhed én gang inden for samme dagpengeperiode, hvis du vil bevare din ret til dagpenge. Anden gang, du lukker en virksomhed, vil du miste retten til dagpenge og ikke kunne få dagpenge igen, før du har genoptjent ret til en helt ny dagpengeperiode samt opfylder betingelserne for genoptjening af retten til en ny periode med supplerende dagpenge.

Denne regel er – ligesom ovenstående – særlig relevant for dig, der fx tager kortere vikariater som lejer på en klinik, eller hvis du fx får et CVR-nummer for at kunne undervise på fitnesshold, eller vejlede patienter på konsulentbasis.

Vi anbefaler generelt, at du så vidt muligt søger at blive ansat som lønmodtager på klinikken.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Afvikling af virksomhed

At lukke sin virksomhed er mere end at afvikle sit CVR-nummer. Er du i gang med at afvikle din virksomhed, kan du med fordel læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

Læs mere her